Fler eller bättre lokaler/hallar – Hur påverkar du din kommun?

Kommunen har vissa obligatoriska uppdrag, bl.a. att erbjuda barnomsorg, räddningstjänst, renhållning och vatten. Att erbjuda kultur och fritid, där idrotten ingår, är dock frivilligt. Men många kommuner anser att idrotten är viktig för samhället och har exempelvis ett idrottspolitiskt program för att stödja idrotten.   Vem du ska kontakta för att försöka påverka kring lokaler, hallar eller annat kan se olika ut beroende på kommun. Det kan exempelvis vara en politiker …

Fler eller bättre lokaler/hallar – Hur påverkar du din kommun? Läs mer