Så får föreningen koll på ekonomin

Ekonomistaplar

Föreningsekonomi är viktig att sköta och en av de delar som styrelsen ska förvalta på ett korrekt sätt gentemot medlemmarna. Det ingår i uppdraget som förtroendevald och hela styrelsen ansvarar över ekonomin – inte enbart kassören! Här kommer lite tips för att alla ska vara lika delaktiga och ha insyn så att ni får stenkoll på er ekonomi. Lägg in alla fakturor ni får direkt på förfallodatum, så glöms ingenting …

Så får föreningen koll på ekonomin Läs mer