Vill din förening växa men hinner inte jaga nya ledare? Vill ni orda en kick off för ledarna eller styrelsen men har inte tillräckligt med tid för att kunna genomföra det? Behöver ni samla viktig information till era ledare men hinner inte sätta ihop en ledarhandbok? Jag är din förenings mobila kanslist!

FöreningsKraft hjälper din förening att praktiskt genomföra det som styrelsen inte hinner med. 

Varför?
Här kommer 6 fördelar med att ta in mig som en mobil kanslist:

– Hjälper er när ni i föreningen har som mest att göra.
– Hjälper er med uppgifter ni inte vill, kan eller borde göra.
– Reducerar ert behov av en fysisk kontorsplats.
– Eliminerar ert behov av administrativ deltidspersonal.
– Minskar era personalkostnader.
– Ni slipper krångla med allt vad anställning innebär såsom sociala avgifter, löneskatter, sjuklöner osv.

Exempel?
FöreningsKraft kan exempelvis hjälpa din idrottsförening med att:

– Anordna en kick off för ledare eller konferens för styrelsen

– Skapa en handbok för ledare

– Hitta ledare och/eller aktiva

Utvärdering

– Ta hand om medlemsregistret

– Söka och samla nödvändig information inför styrelsemöten

– Marknadsföring

– Ta hand om löpande bokföring

– Göra årsbokslutet

– Söka bidrag åt föreningen

– Skriva eller granska policys, handlingsplaner, verksamhetsplan m.m.

– Hjälpa till att hitta sponsorer

– Med mycket mera!

Pris?
Vid förfrågningar diskuterar vi tillsammans kring just ditt uppdrag och skapar en offert utifrån det.


Skicka in en intresseförfrågan så kontaktar jag dig med mer info och offert.

Letar du efter verktyg för styrelsens arbete? Kolla in Dokumentbanken för att se om du hittar det du söker!

Kolla även in fyra fantastiska böcker om föreningslivet!