Här hittar du dokument som du kan ladda ner gratis. Dokumenten innehåller verktyg för antingen dig som styrelsemedlem eller dig som ledare i en idrottsförening. Det kan handla om allt från lekar och förslag på kick offer till utvärderingstips.

Vill du att jag ska göra jobbet åt dig? kontakta då mig för beställning av material eller tjänster!

Lekar för din träningsgrupp

Lekbanken laddar du ner helt gratis och kan sprida till alla tränare i din förening! Lekbanken innehåller lekar som INTE kräver någon extra rekvisita. Du kan alltså genomföra lekarna på vilken yta som helst, både inomhus och utomhus.

Konkreta tips på hur du rekryterar nya ledare

Vill du ha hjälp med att rekrytera ledare?
Tar ledarrekrytering för mycket tid från er i styrelsen?
Har ni kört fast i gamla hjulspår och vill få hjälp med att tänka nytt?

Om du svarar ja på någon av ovan frågor, hör av dig till mig så diskuterar vi vidare hur jag kan hjälpa just DIN förening. Jag kommer med nya perspektiv OCH genomföra arbetet åt er.

Förslag på exitenkät – ledare

den här länken hittar du ett förslag på hur en exitenkät kan se ut för ledare i din förening. Det är en guldgruva för dig att samla in information från ledare som av olika anledningar valt att sluta. På så sätt kan du jobba för att behålla de ledare som är kvar i föreningen. Kanske kan du också motivera de ledare som slutat att engagera sig på andra sätt i föreningen?

Vill du ha hjälp med utvärderingar? Här kan du läsa mer om hur jag kan hjälpa just din förening med detta.

Mall för utvärdering av styrelsen

Vill ni i styrelsen få tillgång till:

  • Djupare utvärdering
  • Sammanställning av resultaten, både individuellt och gemensamt för styrelsen
  • Djupanalys
  • Förslag på utvecklingsmöjligheter?

Kontakta mig så får ni tillgång till Utvärderingsmall för styrelser 2.0. Styrelsemedlemmarna fyller i alla svar enskilt och skickar in till mig. Innan ert nästa styrelsemöte får ni tillbaka era individuella resultat samt styrelsens gemensamma resultat. Detta presentras i tydliga visuella diagram och enkelt i text. Sist men inte minst får ni förslag på utvecklingsmöjligheter anpassat för just DIN styrelse.

Pris för hela processen: 750 kr.

Quiz om Barnkonventionen

Ska föreningen ha en kick off för alla ledare med fokus på Värdegrund och/eller Barnkonventionen? Mjukstarta med ett quiz om just Barnkonventionen! Kopiera den här länken eller skriv ut frågorna och dela ut till ledarna.

Du kan även kopiera länken och sprida den på er facebooksida eller har ni kanske en grupp för just era tränare? Lägg upp länken där och utmana tränarna att göra quizet för att få en rolig start kring diskussioner om Barnkonventionen.

https://goo.gl/forms/YlQDS6BkpqLTeKH52