I samarbete med bokförlaget Trinambai säljer nu FöreningsKraft fyra fantastiska böcker om föreningslivet. Nedan kan du läsa mer om dem samt skicka in din beställning. Vill du göra en beställning på 10 exemplar eller fler av någon bok? Kontakta mig här istället så får du mängdrabbatt!

 

Brinna!

Alla har rätt till ett gott ledarskap. Och ledare har rätt till stöd och utveckling för att kunna utföra sitt viktiga uppdrag.

Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation guidar dig till ett ledarskap med själ och hjärta, ett ledarskap som låter människor komma till sin rätt. Den innehåller såväl teori som praktiska redskap och dessutom inspirerande intervjuer med ledare.

”Boken Brinna! gav mig en tydlig och pedagogisk påminnelse om vad ledarskap är för något och vilka utmaningar som ligger i ett sådant förtroendeuppdrag. Det är verkligen en mäktig upptining att skapa ett hållbart och entusiasmerande ledarskap bland eldsjälar! Den här boken är mycket lättläst och pedagogisk.”
// Ingvar Åström, Ordförande i Hammarby IF Friidrott

 

Köp boken, 240 kr

 

Maxa mötet

Många föreningar kallar sig för demokratiskolor. Men hur pedagogiska är dessa skolor, egentligen? Om det går att vara medlem som sexåring bör årsmötet hållas på ett sätt som gör att sexåringar har en chans att förstå och påverka.

Maxa mötet ger föreningar pepp och idéer för att fler ska vilja och våga använda sin röst på årsmötet. Verktygen i den här boken gör skillnad för de yngsta medlemmar i er förening. Målet är roligare och mer rättvisa årsmöten – för alla!

Boken kompletteras med en omfattande materialbank.

”Maxa mötet är ett material som lyfter hur ni kan jobba kreativt med möten i er förening. Den ger konkreta tips och funkar för alla åldrar! Extra spännande är deras betoning på att unga ska få vara delaktiga!”
// 
Maria Melin, Föreningsstrateg på Equmenia

Köp boken, 170 kr

 

Inkluflera

Människor vill engagera sig och vara del av en större gemenskap. Ändå lyckas många föreningar inte ta tillvara på denna drivkraft. Vad kan din organisation göra för att nå ut bredare och engagera fler?

Inkluflera – inkluderande medlemsrekrytering hjälper dig att kommunicera på ett sätt som tilltalar fler och att bygga inkluderande strukturer. Du får både strategiska perspektiv och handfasta råd för hur du kan få nya medlemmar att känna sig välkomna och komma in i gemenskapen. Den röda tråden är att få hela organisationen att engagera sig för ökat engagemang med hjälp av folkbildning.

 

 

 

Köp boken, 240 kr

 

 

Medlemsmodellen

Boken innehåller åtta steg som förbättrar er förmåga att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar. 

Teman ur boken

– identifiera er unika roll
– locka fler medlemmar
– kom förbi rekryteringsmotstånd
– hantera missnöje och behåll medlemmar
– få passiva medlemmar att bli aktiva
– skapa en inkluderande organisation och öka mångfalden
– utvärdera ert medlemsarbete

”Medlemmar är viktigast i en organisation, vilket de flesta glömmer eller tar för givet. Här får du konkreta tips som du lätt kan applicera på din egen organisation” // Gülsen Uz, projekt Ung&Dum

Köp boken, 240 kr