I samarbete med bokförlaget Trinambai säljer FöreningsKraft fyra böcker om föreningslivet. Böckerna ger dig konkreta verktyg för att kunna utveckla din förening.

Vill du beställa 10 exemplar eller fler av någon bok? Kontakta mig här så får du mängdrabbatt!

Medlemsmodellen innehåller åtta steg som förbättrar er förmåga att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar.

”Medlemmar är viktigast i en organisation, vilket de flesta glömmer eller tar för givet. Här får du konkreta tips som du lätt kan applicera på din egen organisation” // Gülsen Uz, projekt Ung&Dum

Inkluflera – Inkluderande medlemsrekrytering bygger vidare på ”Medlemsmodellen” och hjälper dig att svara på frågan; Vad kan din organisation göra för att nå ut bredare och engagera fler?

Du får både strategiska perspektiv och handfasta råd för hur du kan få nya medlemmar att känna sig välkomna och komma in i gemenskapen. 

Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation guidar dig till ett ledarskap med själ och hjärta, ett ledarskap som låter människor komma till sin rätt. 

”Boken Brinna! gav mig en tydlig och pedagogisk påminnelse om vad ledarskap är för något och vilka utmaningar som ligger i ett sådant förtroendeuppdrag. // Ingvar Åström, Hammarby IF Friidrott

Maxa mötet ger föreningar pepp och idéer för att fler ska vilja och våga använda sin röst på årsmötet. 

”Maxa mötet är ett material som lyfter hur ni kan jobba kreativt med möten i er förening. Den ger konkreta tips och funkar för alla åldrar! Extra spännande är deras betoning på att unga ska få vara delaktiga!”
// 
Maria Melin, Föreningsstrateg på Equmenia

Att vara starka tillsammans – Världen är i ständig förändring. Det finns dock något som inte förändras: att vi är starka tillsammans och kan uträtta stordåd när vi slår oss ihop. I den här boken försöker tjugoen folkrörelseprofiler utifrån sina unika perspektiv fånga de senaste tio åren i civilsamhället. Ett av kapitlen är har Jessica Pettersson skrivit, som också driver FöreningsKraft och Idrottsbloggen.