1 av 4 föreningar har minst en person under 25 år som sitter i styrelsen.

Detta är en av många intressanta siffror ur rapporten ”Vem håller i klubban – en rapport om demokrati och delaktighet inom idrotten” från Centrum för Idrottsforskning. Siffran ovan är ännu lägre när det gäller fler ledamöter under 25 år i styrelsen.

Varför är det viktigt att involvera unga i styrelsen?
Rapporten visar att de föreningar som har fler unga i sin styrelse också har en ökad mångfald inom andra kategorier. De har exempelvis en jämnare könsfördelning och en lägre andel styrelsemedlemmar som inte har en högskoleutbildning.

Ett annat motiv till att involvera unga i styrelsen är att locka fler medlemmar. Med hjälp av yngre förmågor som troligen tänker mer som de som föreningen vill rekrytera kan föreningen nå ut till en bredare målgrupp. För att kort sammanfatta; lika rekryterar lika.

Att ha unga med i styrelsen skapar dessutom en närmare koppling till föreningens medlemmar. Så här säger en av intervjupersonerna i studien som rapporten hänvisar till:

”Jag har hört många som inte förstått att de kan sitta i styrelsen för att de har inte sett någon annan ung där. Har inte sett att det finns den möjligheten förrän nu.”

Hur kan föreningen hitta dessa ungdomar och varför vill de sitta i en styrelse?
Intervjuer visar att de allra flesta unga styrelsemedlemmar börjar som tränare, så börja med att rekrytera internt.

Dessa personer har också oftast varit delaktiga på andra sätt i föreningen, exempelvis genom en arbetsgrupp för uppvisning, kläder, sociala aktiviteter m.m. Ett tips är alltså att ge de yngre tränare något sidouppdrag så att de får upp ögonen för andra sätt att engagera sig i föreningen.

Ett annat sätt att involvera för att få dem att börja ta steget in i en styrelse är via ungdomsråd/ungdomskommittéer. Denna grupp kan exempelvis ansvara för vissa sociala aktiviteter eller fungera som ett bollplank för styrelsen. På detta sätt blir steget från tränarrollen in till styrelsen inte lika stor.

Intervjuerna i rapporten pekar på att detta är drivkraften till att bli involverad i styrelsen:

  • Vara en förebild för andra
  • Viljan att påverka och förändra föreningen
  • Få med sig kunskaper och erfarenheter som de har nytta av i framtiden

Prova att använda dessa argument när du försöker rekrytera unga till din styrelse!

Här kan du läsa hela rapporten.

Gillade du inlägget? Dela gärna och sprid ordet 🙂
Involvera unga i styrelsen – Varför och Hur?
Märkt på:                            

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

sjutton − fem =

error

Gillade du inlägget? Dela och sprid ordet :)