Har ni i styrelsen kommit på en idé som ni vill gå igenom ordentligt innan ni implementerar den? Har ni en tanke på ett projekt som ni är tveksamma till om ni faktiskt vill genomföra? De här och fler frågor går enkelt att besvara med en så kallad SWOT analys.

En SWOT analys är en enkel men effektiv metod som exempelvis Styrelsen, Barnkommittén eller Sportchefen kan använda för att utvärdera och analysera nuläget samt ta fram strategier och riktlinjer för framtiden.

S = Strengths (Styrkor)

W = Weakness (Svagheter)

O = Opportunities (Möjligheter)

T = Threats (Hot)

Hur gör man en SWOT analys?

  • Formulera en fråga/problem/utmaning.
  • Rita upp figuren nedan.
  • Börja sen med att lista alla styrkor och fördelar med er fråga/problem.
  • Fortsätt sen med att lista alla svagheter där ni skriver ner alla fel, hinder och problem som finns i dagsläget.
  • Sammanfatta sedan och vips så har ni gjort en nulägesanalys.
  • Gå sen vidare och diskutera vilka möjligheter för framtiden ni ser med projektet/styrelsemötena/utbildningen/träningsgruppen/hela föreningen eller ni nu har diskuterat.
  • Diskutera tillslut vilka hot ni ser med detta.
  • Sammanfatta sedan och vips så har ni gjort en framtidsanalys.
  • Sluta inte här utan ta tillvara det ni har kommit fram till och skriv ner en liten handlingsplan. Det behöver inte vara något avancerat utan räcker med ett beslut om vad som ska göras och vem som gör vad.
  • Ett tips är också att prioritera de åtgärder ni kommer fram till. Troligen jobbar de flesta av er på ideell basis och kommer inte hinna med allt.

Antingen kan ni sitta var och en för sig och först fundera ut vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns i frågan/problemet. Sen samlar ni upp för en gemensam diskussion. Det kan även vara givande att börja direkt att diskutera tillsammans då tankar föder andra tankar.

Lycka till!


Vill du ha hjälp med att utvärdera styrelsearbetet? Eller vill du utvärdera andra delar av verksamheten men känner att styrelsen inte har den tid som krävs? Kontakta mig så kan vi tillsammans ta fram en plan för hur jag kan utvärdera just din verksamhet!

Gillade du inlägget? Dela gärna och sprid ordet 🙂
SWOT analys – ett sätt att utvärdera styrelsearbetet
Märkt på:                    

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

2 + 4 =

error

Gillade du inlägget? Dela och sprid ordet :)