Lyckad medlemsrekrytering med FöreningsKraft och Trinambai

Utmaningar Strategi 2025 lyfter flera utmaningar som idrotten möter idag. Exempelvis slutar många i tonåren och hittar inte tillbaka till idrotten. Många individer upplever även att tröskeln in till idrotten är hög.  Dessutom menar Centrum för idrottsforskning att endast 44 % av pojkarna och 22 % av flickorna når upp till den rekommenderade nivån för daglig fysisk aktivitet.  Siffror visar också att ca hälften av barnen 6-12 år med NPF …

Lyckad medlemsrekrytering med FöreningsKraft och Trinambai Läs mer