Tidsbrist i föreningen?
- Vi har lösningen!

Ekonomitjänster

Vi avlastar kassören och styrelsen genom att sköta hela eller delar av föreningens ekonomiska administration. 

Vill du ha ett prisförslag för ekonomidelen?

Klicka på “Få gratis offert” och svara på frågorna i formuläret så får du en offert inom 48 h

FöreningsKraft hjälper till med:

 • Budget där vi leder budgetarbetet med din förenings önskemål och behov i fullt fokus.
 • Löpande bokföring i Visma eller Fortnox. Vi har Fortnox Byråpartner. Vill ni bokföra i Visma äger ni licensen och lägger in oss som administratör.
 • Betalningar av attesterade leverantörsfakturor, utlägg, arvoden, domarkvitton m.m.
 • Löneadministration och allt vad det innebär såsom löneberedning, skatter, AGI, bokföring, rapportering till ex Collectum m.m.
 • Fakturering av exempelvis medlems- och träningsavgifter, hallhyror, sponsorsamarbeten m.m.
 • Förenklat bokslut eller årsbokslut enligt K2-regler

Punktinsatser

Vill din förening, förbund eller organisation ha hjälp en viss del på året eller kanske har ni i styrelsen/ledningen kommit på något ni vill göra men där ni inser att tiden inte räcker till?

Då kan en punktinsats från oss vara något för er. Tillsammans med föreningens nyckelpersoner går vi från idé till genomförande.

Vi kan hjälpa er när ni som mest behöver det. Kanske har ni ett projekt ni vill starta upp? Eller så behöver ni rekrytera ny personal? Kanske behövs hjälp vid sjukskrivning eller mellan personalbyten? Oavsett vilket så hjälper vi er under en avgränsad tidsperiod och kan ofta hjälpa till på kort varsel. 

Exempel på punktinsatser som vi hjälper till med är:

 • Verksamhetsutveckling
 • Mejladministration
 • Medlemsservice
 • Genomlysning av administrationen
 • Byte av ekonomi- eller administrationssystem
 • Utveckling/uppdatering av hemsida
 • Bereda olika typer av dokument (rutiner, policys m.m)
 • Personalrekrytering
 • Utvärdering av verksamheten eller specifika projekt
 • Interim personal mellan rekryteringar eller under sjukskrivning/tjänstledighet

Så fungerar det

1. Första kontakt

Vid en första kontakt diskuterar vi din förenings utmaningar. Utifrån det skapas ett förslag på upplägg som styrelsen tar ställning till.

2. Samarbete inleds

Efter godkänt avtal ges FöreningsKraft tillgång till aktuella system för att kunna påbörja uppdraget.

3. Utförande

Arbetsuppgifterna utförs mestadels på distans efter att er förening tagit in oss på ett löpande eller tidsbegränsat uppdrag.

4. Fakturering

Fakturering sker antingen efter uppdragets slut eller löpande varje månad.

Vad tycker andra föreningar om oss?

Här kan du läsa referenser från några av våra kunder.