Referenser

Här kan du läsa vad några av våra nuvarande och tidigare samarbetsföreningar tycker om oss.

Vi är mycket nöjda med stödet vi får av FöreningsKraft i såväl ekonomiskt som administrativt stöd. Dels vad gäller löpande bokföring, betalning av fakturor och stöd t ex i medlemsaviseringar. Bra kvalitet, ordning och roliga samarbeten. 

FöreningsKraft har med sitt gedigna kunnande inom föreningsverksamhet och idrott gett Vasa Gymnastik en stabil plattform att utvecklas på inför framtiden.

FöreningsKraft hjälper oss på Spelens hur med ekonomiska uppgifter såsom bokföring, betalningar, lönehantering och bokslut. Hjälpen vi får har verkligen varit ett lyft för oss ideella krafter, så att vi kan jobba med det vi är bra på och samtidigt få råd och kunskaper om ekonomi och anställningar. Ovärderligt eftersom många byråer inte förstår sig på föreningslivets utmaningar och goda sidor.

Vi har kunnat fokusera mer på styrelsearbetet där föreningens stora frågor ska hanteras. Tidigare har vi fått lägga för mycket tid och energi på administration och då har det mer långsiktiga arbetet blivit lidande.

Läs vår intervju med Daniel här

Jessica på Föreningskraft har varit ett ovärderligt stöd för vår förening som inte har möjlighet att anställa ett fast administrativt stöd. Föreningskraft har skapat en struktur för att uppdatera vår hemsida samt genomfört beslutade förslag. Föreningskraft sköter löpande föreningens mailbox genom att svara eller vidarebefordra till ansvarig i styrelsen. Föreningskraft har också varit till stor hjälp vid fakturering till medlemmarna. I början av vårt samarbetet gjorde Föreningskraft en kartläggning av föreningens utvecklingsbehov utifrån målsättningen att vilja växa. Vår önskan är att fortsätta med Jessica som stöd för att nå våra långsiktiga mål.

En oumbärlig hjälp när det kommer till ekonomisk stöttning och FöreningsKraft finns alltid där till hands när man behöver hjälp. Inget problem är för stort för Paulina. Hon har avlastat oss med hela ekonomikedjan så att vi kan använda tiden till annat. Bara positiva saker att säga och kan rekommendera henne varmt.

Jessica fick i uppdrag att stötta oss i vår rekrytering av ett kansli. 1 verksamhetschef, 1 kommunikatör och 2 administratörer skulle anställas på kortast möjliga tid med annorlunda villkor. Ett uppdrag jag själv aldrig skulle åta mig. Men detta gjorde Jessica och hon gjorde det med enorm expertis från A till Ö. Det var inget som missades och tidsschemat hölls, dessutom med några dagars marginal. Hon gjorde mer än att stötta oss. Hon ledde hela projektet. Jag kan varmt rekommendera Jessica för liknande uppdrag. Jag tror få hade klarat av det hon gjorde för oss.

Föreningskraft har hjälpt oss ta beslut om vilket adminsystem som passar vår klubb bäst genom att förstå vår verksamhet och sätta sig in i våra utmaningar. De har supportat vid frågor från olika håll och satt upp strukturen för hur vi ska arbeta med fakturering och medlemsregister. Genom att anlita dem har vi minskat vårt administrativa arbete och kan koncentrera oss på våra verksamheter – vilket är det vi brinner för.

Jag har använt Jessica som mentor och bollplank i min roll som Sportchef på Hammarbygymnasterna. Jessica har hjälpt mig realisera idéer och hitta strukturer kring hur vi som förening kan utvecklas och hitta sätt att effektivisera vårt arbete internt/externt. Våra möten har även gett mig större insikter kring gymnastik Sverige och våra möten har lett till konkreta resultat som har gynnat föreningen. Att jobba med Jessica är en fröjd. Hon är resultatorienterad, grym på organisationsutveckling, positiv, uppdaterad, en god lyssnare, idérik, har en djup bakgrund inom gymnastiken och är nytänkande. Vi har även anlitat Jessica som projektledare till ett av våra större event, Hammarby Trupp Cup med bättre resultat än förväntat, på alla plan. Jag rekommenderar alla Verksamhets-, Sport- och/eller Sektionschefer som behöver hjälp att hitta lösningar/sätta strukturer inom sin verksamhet, att anlita Jessica. Hon är mångfacetterad, fantastisk att samarbeta med, har stor integritet, ärlig och levererar alltid på topp. Hon har mina absolut största rekommendationer.

GK Trollbäcken har i ca 4 månader nu använt sig av en kanslisttjänst på distans från Föreningskraft. Det fungerar hur bra som helst! Vi har fått tillgång till en otroligt effektiv lösning med personer som kan föreningslivet och därmed utför, utvecklar och effektiviserar de arbetsuppgifter som finns. De inkluderar kontakt med bland annat medlemmar, styrelsen, kommunen och Gymnastikförbundet. Kanslisten administrerar våra läger, tävlingar samt uppdaterar vårt medlemsregister. Föreningskraft har även på eget initiativ skapat ett intranät till våra ledare. Vi upplever att de är otroligt kundorienterade och anpassningsbara till vår förenings behov och arbetssätt. Kommunikationen sker via en planeringsapp, mejl, sms, telefon. Utvärdering och uppföljning sker kontinuerligt. GK Trollbäcken kan varmt rekommendera Föreningskraft till övriga föreningar som behöver administrativ hjälp.

Vi ville starta ett volontärnätverk som skulle finnas i Sveriges alla regioner och volontärerna skulle vara i den målgrupp som registret riktar sig till. Vi initierade arbetet under sommaren med målet att ha ett nätverk igång redan tre månader senare. FöreningsKraft satte ihop projektet och föreslog de delar som behövde finnas med. Vi hade god vägledning i arbetet och fick alltid snabba svar på frågor och tydligt formulerade uppgifter som vi behövde hantera för att projektet skulle hålla den aggressiva tidsplanen vi satt. Under processens gång kom bra uppdateringar kring hur arbetet fortskred och heads up på vad som komma skulle. För oss var det viktigt att volontärverksamheten skulle vara proffsig, kunna implementeras i ordinarie verksamhet direkt och att tidsplanen skulle hållas. Idag har vi en verksamhet som fungerar som vi hade tänkt oss. Arbetet har fungerat bra i alla delar och FöreningsKraft har levererat allt vi önskat och lite till. Vi har idag en förmåga vi inte hade för några månader sen och vi har goda möjligheter att utveckla verksamheten med det stöd vi fått och fortsatt får. Jag kan varmt rekommendera FöreningsKraft som samverkanspartner. 

FöreningsKraft har genomfört en genomlysning av vår administrativa verksamhet. Målet med genomlysningen var dels att skapa en tydligare arbetsbeskrivning för vår nuvarande kanslist samt att hitta sätt att effektivisera och digitalisera vår administration.  Uppdraget genomfördes helt i enlighet med vad vi som förening önskade och hade behov av. En viktig anledning till varför vi tog in FöreningsKraft för denna genomlysning var att få in en extern röst och objektiva ögon. FöreningsKraft kunde bl.a. hitta utvecklingsmöjligheter för föreningen som vi själva inte sett tidigare. Genom att ta in en extern part har även dialogen kring utvecklingsarbetet kunnat ske på ett mer objektivt och neutralt sätt.  Nu när genomlysningen är klart kommer vi i styrelsen att börja sortera och prioritera de olika utvecklingsområdena som har kommit fram i genomlysningen och utveckla vår förening i den riktning vi vill.

Läs mer här om vad Järna SK säger om detta och flera samarbeten med oss på FöreningsKraft.

GF Wermdö anlitade Föreningskraft i första skedet för en genomlysning av föreningens rutiner, administration och arbetssätt inför en förändring av strukturen. Vi fick en gedigen rapport med många förslag på både enkla och mer omfattande förändringar och effektiviseringar, både för kanslipersonal och styrelsens arbete. Känslan efter att ha gått igenom rapporten var att Föreningskraft verkligen drar nytta av de lärdomar som kommer från andra föreningar och därmed slipper vi  som enskild förening uppfinna nya hjul. En enorm tidsbesparing alltså! Efter den lyckade genomlysningen har vi valt att fortsätta med Föreningskraft med kanslitjänster. Då har de kunnat hjälpa oss genomföra många av de förbättringar som föreslogs. Vi har också haft möjlighet att ta in extra hjälp i samband med arrangemang såsom nationella tävlingar. Den kompetens och erfarenhet som Föreningskraft besitter har varit ovärderlig för oss. När vi stöter på något som vi behöver hjälp med finns de alltid där och kan göra en punktinsats.