Checklista för halvårsbokslut för föreningar

Att göra ett halvårsbokslut är ett bra verktyg för att säkerställa att din förenings ekonomi är i balans och att du och din förening har kontroll på allt. Här får du en checklista som kan hjälpa dig att komma igång med föreningens halvårsbokslut.

1. Samla in alla dokument

Börja med att samla in alla ekonomiska dokument som rör din förening under de senaste sex månaderna. Detta inkluderar kvitton, arvodesblanketter, resersättningsblanketter, fakturor, bankutdrag, och andra relevanta underlag.

2. Gå igenom inkomster och utgifter

Granska alla inkomster och utgifter för perioden. Se till att allt är korrekt bokfört och att inga transaktioner eller underlag saknas.

3. Kontrollera bankkonton

Stäm av föreningens bankkonton mot bokföringen. Detta innebär att du jämför föreningens bankutdrag med vad som står i era bokföringssystem för att säkerställa att allt stämmer överens.

4. Avstämning av tillgångar och skulder

Gör en avstämning av föreningens tillgångar och skulder. Se till att du och övriga styrelsen har en korrekt bild av föreningens ekonomiska ställning.

5. Skapa en balans- och resultaträkning

Sätt ihop en balansräkning som visar föreningens tillgångar, skulder och eget kapital. Skapa även en resultaträkning som visar föreningens inkomster och utgifter för halvåret.

6. Analysera resultatet

Analysera resultaträkningen och se hur föreningen ligger till ekonomiskt. Finns det områden där ni kan spara pengar? Har ni nått era ekonomiska mål för perioden? Har ni fått alla bidrag ni är berättigade till för perioden?

7. Förbered för årsbokslutet

Använd halvårsbokslutet som ett verktyg för att förbereda er inför årsbokslutet. Genom att ha bra koll på ekonomin nu blir det lättare att avsluta året på ett bra sätt.

8. Rådgivning och hjälp

Om du känner dig osäker, tveka inte att ta hjälp av oss på FöreningsKraft. Det kan vara en bra investering för att säkerställa att allt blir rätt gjort. Fyll i vårt offertformulär så kan du få ett prisförslag inom 48 h närmaste vardag.