Redovisningsbyrån som kan föreningslivet

Med gedigen kunskap om föreningslivet är vi din förenings ekonom. Med vår breda kunskap hjälper vi din förening när ni som mest behöver det.

Från budget till bokslut – vi hjälper dig hela vägen!

Några av de som valt att arbeta med oss

Föreningar som jobbat med FöreningsKraft

Vad säger våra kunder?

Vi är mycket nöjda med stödet vi får av FöreningsKraft i såväl ekonomiskt som administrativt stöd. Dels vad gäller löpande bokföring, betalning av fakturor och stöd t ex i medlemsaviseringar. Bra kvalitet, ordning och roliga samarbeten. 

FöreningsKraft har med sitt gedigna kunnande inom föreningsverksamhet och idrott gett Vasa Gymnastik en stabil plattform att utvecklas på inför framtiden.

FöreningsKraft hjälper oss på Spelens Hus med ekonomiska uppgifter såsom bokföring, betalningar, lönehantering och bokslut. Hjälpen vi får har verkligen varit ett lyft för oss ideella krafter, så att vi kan jobba med det vi är bra på och samtidigt få råd och kunskaper om ekonomi och anställningar. Ovärderligt eftersom många byråer inte förstår sig på föreningslivets utmaningar och goda sidor.

Nöjd kund-garanti de första 90 dagarna!

Hos FöreningsKraft är vi stolta över vårt arbete och vi vill att våra föreningar och förbund ska känna sig trygga med att ta hjälp av oss. Därför erbjuder vi en nöjd kund-garanti.

Om du inte är nöjd med vårt arbete inom tre månader från avtalets start får du pengarna tillbaka.  

Fullständiga villkor för vad som gäller i det här erbjudandet går att läsa i uppdragsavtalet din förening tecknar med oss.

 

Fördelar med att ta in oss är att vi:

  • Ser till att ni slipper krångla med  anställning och allt vad det innebär med sociala avgifter, löneskatter, sjuklöner, arbetsgivardeklarationer, medarbetarsamtal, lönesamtal osv.
  • Gör så att ni slipper vara arbetsgivare som både kan vara tidskrävande och svårt.
  • Har kunskap om både ekonomi, administration och föreningsliv.
  • Erbjuder våra föreningar en personlig kunskapsbank kring ekonomi, administration och föreningslivet.
  • Bidrar till en ordnad ekonomi till medlemmarna i din förening. 
  • Täcker upp för varandra när någon ex. blir sjuk vilket gör att arbetet med föreningen aldrig står stilla.
  • Blir en neutral person som kommer in i föreningen med ett utomståendeperspektiv när ni behöver det som mest.
  • Reducerar styrelsens operativa arbete så att de kan fokusera på föreningens framtid och jobba mer strategiskt.

Artiklar

Behöver du strukturera upp och hålla koll på föreningens alla olika aktiviteter?​

I en förening kan dina planer eller uppdrag ofta ändras och därför är det nödvändigt att hitta en dynamisk lösning för din planering. Skapa ett årshjul med PlanDisc! När förändringar sker i ditt dynamiska digitala årshjul är ändringarna tillgängliga för alla.