Idrotten och barnkonventionen – några reflektioner

I början av veckan var vår VD Jessica i Malmö för att delta i en workshop om boken “Starka Tillsammans”. Ett av kapitlen har Jessica själv skrivit och handlar om idrotten och barnkonventionen.

Väl på plats deltog jag i ett panelsamtal där jag bl.a. fick berätta om mitt kapitel. Här kommer en sammanfattning av intervjun!

Du har ju skrivit ett kapitel i boken Starka Tillsammans. Berätta – vad handlar ditt kapitel om?

Mitt kapitel handlar om Barnkonventionen och idrotten. Jag kan ibland tycka att det är svårt att omvandla alla olika policydokument till praktisk handling. Därför ger mitt kapitel några exempel på hur idrottsföreningar kan implementera barnkonventionen rent praktiskt.

Varför har du valt att skriva om just det här?

Jag har själv varit aktiv i olika idrottsföreningar i hela mitt liv så jag vet hur mycket det sammanhanget kan betyda. Jag har fått mycket av min idrott men har även upplevt tuffa stunder. Om idrottsföreningar jobbar med Barnkonventionen och värdegrund i stort, tror jag stenhårt på att fler barn kan träna med en bra känsla i magen, hela tiden.

Tycker du att idrotten är bra på att implementera Barnkonventionen?

Jag tycker och tror att idrotten har blivit mycket bättre på att implementera Barnkonventionen på senare år. När jag började som tränare vid 16 års ålder kommer jag inte ihåg att Barnkonventionen diskuterades över huvud taget. Sen kanske jag är färgad av att jag jobbar mycket med och är intresserad av värdegrundsfrågor idag och därför ser fler som arbetar med frågorna nu.

Idrotten Vill skapades 1995 och där står det tydligt att idrottsföreningar ska följa barnkonventionen. Och det tar ju ett antal år innan ett sånt stort vägledande dokument implementeras.

Barnkonventionen kommer ju bli lag 2020. Tror du att det kommer bli någon förändring inom idrottsrörelsen i och med den nya lagen?

Det är svårt att säga tycker jag men jag hoppas på det! Jag tror att lagen kan bli en knuff för föreningar att sätta Barnkonventionen på agendan. Bara har vi kommit en bra bit på väg.

Många förändringar har ju dessutom redan skett. Det är en pågående process att implementera barnkonventionen i hela idrottsrörelsen. Exempelvis kräver Riksidrottsförbundet från och med januari 2020 att alla ledare måste lämna in utdrag ur belastningsregistret. Många förbund ser över åldersgränserna för olika tävlingar och försöker hitta vägar så att fler kan tävla/spela match. Barnkonventionen och idrotten har dessutom fått en hel del uppmärksamhet i media vilket kan ses som positivt. Detta eftersom både positiva och negativa trender lyfts vilket förhoppningsvis leder till både inspiration och förändring.

Sammanfattningsvis så skapar den nya lagen förhoppningsvis en medvetenhet, inte bara hos föreningsstyrelser, utan också hos föräldrar, aktiva och ledare. Med den medvetenheten kan vi jobba vidare med att alla barn ska känna sig trygga på träningen och HA ROLIGT!

Läs också: Demokrati och delaktighet ska vara en självklarhet inom idrotten