Foto-2018-03-24-16-08-33-768x1024

Inkluflera

270kr

Människor vill engagera sig och vara del av en större gemenskap. Ändå lyckas många föreningar inte ta tillvara på denna drivkraft. Vad kan din förening göra för att nå ut bredare och engagera fler?

  • Hur kan ni jobba för att inkludera fler i er förening?
  • Hur kan ni kommunicera för att tilltala fler?
  • Hur kan ni jobba för att alla, oavsett kön, ålder, etnicitet m.m. ska känna sig välkomna i er förening?

Svar på den här typen av frågor hittar du när du öppnar den här boken. Inkluflera knyter an till boken Medlemsmodellen och går mer på djupet när det gäller normkritik, tillgänglighet och mångfald.

Utbildningen Medlemsmodellen

Utbildningen ”Medlemsmodellen” utgår från boken med samma namn med extra inslag från boken Inkluflera.

Den hjälper er med konkreta verktyg kring hur ni kan behålla fler, rekrytera fler och även rekrytera bredare i er förening. 

Ibland är det svårt att få alla att läsa samma bok. Den här utbildningen når då ut till alla nyckelpersoner i föreningen och ser till att alla jobbar från samma grund. Den här utbildningen består av både en föreläsningsdel där vi går igenom de olika stegen i Medlemsmodellen samt en workshopdel där vi omvandlar teori till praktik.

Medlemsmodellen vänder sig till alla i föreningen som är involverade i medlemsrekrytering, förslagsvis styrelser, kommittéer, sektioner och anställda. Ett hett tips är att gå ihop 3 föreningar eller fler så blir allt billigare per förening. Ni får då även en fantastisk chans att utbyta erfarenheter med varandra!