medlemsmodellen

Medlemsmodellen

270kr

Teman ur boken

 • Identifiera er unika roll
 • Locka fler medlemmar
 • Kom förbi rekryteringsmotstånd
 • Hantera missnöje och behåll medlemmar
 • Få passiva medlemmar att bli aktiva
 • Skapa en inkluderande organisation och öka mångfalden
 • Utvärdera ert medlemsarbete

Boken hjälper er som förening att jobba mot målen i Strategi 2025. Boken ger er konkreta verktyg att jobba med bl.a. dessa frågor:

 • Hur behåller vi våra medlemmar så länge som möjligt?
 • Hur gör vi det möjligt för fler att idrotta hos oss?
 • Hur gör vi det möjligt för ALLA olika personer att idrotta i vår förening?
 • Hur gör vi det enkelt att börja idrotta hos oss?

Sagt om boken

”Medlemmar är viktigast i en organisation, vilket de flesta glömmer eller tar för givet. Här får du konkreta tips som du lätt kan applicera på din egen organisation” 
// Gülsen Uz, projekt Ung&Dum

”Ett verktyg att ta till sig!”
// Ann Engqvist, Chefstidningen

”Medlemsmodellen är enkel och lättläst. Styrkan ligger i de många frågorna och den utgör en bra diskussionsgrund för en förening som vill utveckla sin medlems-/frivilligrekrytering.”
// Mikaela Nordling, Samfundet Folkhälsan (Finland)

Utbildningen Medlemsmodellen

Utbildningen ”Medlemsmodellen” utgår från boken med samma namn med extra inslag från boken Inkluflera.

Den hjälper er med konkreta verktyg kring hur ni kan behålla fler, rekrytera fler och även rekrytera bredare i er förening. 

Ibland är det svårt att få alla att läsa samma bok. Den här utbildningen når då ut till alla nyckelpersoner i föreningen och ser till att alla jobbar från samma grund. Den här utbildningen består av både en föreläsningsdel där vi går igenom de olika stegen i Medlemsmodellen samt en workshopdel där vi omvandlar teori till praktik.

Medlemsmodellen vänder sig till alla i föreningen som är involverade i medlemsrekrytering, förslagsvis styrelser, kommittéer, sektioner och anställda. Ett hett tips är att gå ihop 3 föreningar eller fler så blir allt billigare per förening. Ni får då även en fantastisk chans att utbyta erfarenheter med varandra!