Relationen föräldratränare och tränarbarn – fördelar och nackdelar

Har du tränare i din förening som också är förälder till någon av de aktiva i gruppen? Eller är du själv tränare och samtidigt förälder till ett av barnen i din träningsgrupp? Då är du inte ensam. I väldigt många föreningar, i väldigt många sporter ser det ut så här. För att få tillräckligt med ledare i alla träningsgrupper ber föreningen föräldrar att ställa upp.

Dessa föräldrar är för många föreningar ovärderliga och helt avgörande för att verksamheten ska flyta på. Men hur påverkas egentligen tränarbarnet av att ha en föräldratränare? Och vad betyder det för föräldratränare att träna sina egna barn?

De här frågorna ställde sig forskaren Inger Eliasson och gjorde en studie på det hela. Nedan ser du några av hennes resultat i stora drag.

Vad betyder det för föräldern att vara föräldratränare?

Fördelar:

 • Tränaren får möjlighet att påverka och vara en större del av barnets utveckling
 • Föräldratränaren får mer tid att umgås med sitt barn och dela glädjen och intresset för sporten
 • Föräldratränaren är med och skapar trygghet för barnet genom att finnas där även som förälder

Nackdelar:

 • Tränarbarnet kan ha svårt att ta kritik och instruktioner från sin förälder/tränare
 • Tränaren kan ibland vara hårdare mot sitt eget barn än andras
 • Föräldratränaren kan ibland ge sitt barn nackdelar för att inte riskera att anklagas för favorisering
 • Föräldern/tränaren har svårt att balansera kritik från övriga föräldrar som inte är tränare

Vad betyder det för barnet att ha sin förälder som tränare?

Fördelar:

 • Tränarbarnet får mer tid med sin förälder/tränare och kan socialisera och få tips på förbättring
 • Tränarbarnet kan uppleva en större trygghet med föräldern som tränare för gruppen

Nackdelar:

 • Tränarbarnet upplever ibland att föräldratränaren ställer högre krav på dem
 • Tränarbarnet kan ibland uppleva det som svårt att hantera det känslomässiga i relationen till sin föräldratränare. Exempelvis kan tränarbarnet säga emot sin tränare mer
 • Tränarbarnet kan ha svårt att hantera hur andra aktiva tänker om tränarbarnets relation till föräldratränaren. Exempelvis kan andra aktiva uppleva att tränarbarnet får fördelar trots att tränarbarnet själv upplever det som tvärtom

Hur hanterar tränarbarnen och föräldratränarna denna relation?

Studien visar på olika strategier. Ett exempel är att både tränarbarnet och föräldratränaren försöker distansera sig från barn-förälder relationen på träningarna. Ett annat exempel handlar om att föräldern/tränaren försöker vara extremt tydlig när det kommer till rättvisa. Detta för att ingen ska kunna döma ut föräldratränaren som någon som favoriserar sitt eget barn. Någon enstaka i studien upplevde relationen tränarbarn-föräldratränare så pass tuff att hen tillsist slutade att vara föräldratränare.

 

 • Vilka utmaningar finns i din förening när det kommer till föräldratränare?
 • Lyfts denna fråga på styrelsenivå för att skapa bättre förutsättningar för föräldra-tränare och tränarbarn?
 • Har du exempel från din egen förening där ni lyckats bra med att ta tillvara på föräldratränare?

Fundera – lyft frågan med andra i din förening – och mejla gärna oss och berätta!

Läs också: Jobba mot positiva idrottsföräldrar – 3 exempel