Så får föreningen koll på ekonomin

Föreningsekonomin är viktig att sköta och en av de delar som styrelsen ska förvalta på ett korrekt sätt gentemot medlemmarna. Det ingår i uppdraget som förtroendevald och hela styrelsen ansvarar över ekonomin – inte enbart kassören. Här kommer lite tips på hur alla kan vara lika delaktiga och ha insyn så att ni får stenkoll på ekonomin.

 • Lägg in alla fakturor ni får direkt på förfallodatum, så glöms ingenting bort.
  Inlagda fakturor förvarar ni i en mapp tills dessa ska bokföras.
 • Ha koll på er budget! Det är viktigt att kunna sin budget för att ha koll på vilka pengar som ska användas till vad. Ha gärna en budget till varje evenemang som föreningen arrangerar. Ju mer detaljerad den är – ju bättre koll har ni.
  • Exempel: Ni är en förening som budgeterar 200.000 kronor för 3 evenemang. Upprättar ni 3 ”mini” budgetar för respektive evenemang så har ni koll på hur mycket av den stora summan som ska gå till vad.
 • Följ upp föreningens budget. Att följa upp sin budget och ekonomin vid varje styrelsemöte skapar en kontinuitet i föreningen. Det gör det möjligt för ansvariga att följa vilka poster som närmar sig taket eller om man behöver omfördela budgeten under årets gång för att bättre anpassa den till verksamheten och få bättre koll på föreningsekonomi.
 • Sätt upp ett fast datum där de löpande ekonomiska aspekterna gällande anställda ska behandlas.
  • Ett exempel kan vara den första veckan i varje månad avsätts för att skapa lönespecifikationer och även räkna ut skatt och arbetsgivaravgifter. Då är allt uträknat och klart tills utbetalningen ska ske.
 • Skapa ett årshjul över de ekonomiska händelserna i föreningen. Genom att ha ett årshjul vet ni när saker ska göras och vilka perioder som är mer och mindre belastade. Den ska vara levande och bör uppdateras årligen för att passa föreningens verksamhet. Tips på saker att ha med i sitt årshjul:
  • När ska bokslutsarbetet påbörjas?
  • När ska årsmöteshandlingarna upprättas?
  • När ska budgetarbetet ligga?
  • När ska revisorerna tilldelas bokslutet?
  • När betalas eventuella arvoden ut?
  • När ska föreningen deklarera?
  • När ska årsmötet hållas?
  • Vilka bidrag ska sökas och när?
 • Psst!! Du vet väl att ni kan skapa ert digitala årshjul via vår samarbetspartner plandisc? BÖRJA HÄR.

Vill du har fler tips och verktyg direkt i din brevlåda, prenumerera på vårt nyhetsbrev här.