Ledarfrågan är en av idrottens största utmaningar! Jag hör ofta om olika föreningar som saknar ledare till sina grupper och en del i det handlar förstås om att rekrytera nya ledare. En annan del handlar om att behålla de ledare som redan finns i föreningen.

Här får du några tips på hur just du kan jobba med att behålla ledarna i din förening.
Jobba med att motivera ledarna så att de vill fortsätta engagera sig i just din förening. Vad som skapar motivation kan beskrivas med 4 M: 

Hur kan din förening jobba med dessa 4 M? Nedan följer några exempel.

MÅL

Berätta för ledarna vad föreningens mål är, både på lång och kort sikt. Exempel på när du kan lyfta detta är:

 • På intranätet
 • På kick offen
 • I nyhetsbrevet
 • För var och en personligen

MEDEL

Vilka resurser har ledarna för att nå uppsatta mål? Skapa rätt förutsättningar för ledarna att klara sitt uppdrag genom att exempelvis:

 • Skapa en handbok för ledare
 • Skapa forum/träffar för erfarenhetsutbyte
 • Ge tydliga och enkla instruktioner från styrelse/sportchef/verksamhetsansvarig
 • Skapa interna utbildningar för just dina ledares behov

MEDVERKAN

Skapa förutsättningar för ledarna att vara delaktiga i verksamheten. Ett effektivt sätt att skapa delaktighet är genom utvärderingar av olika slag. Fråga exempelvis ledarna:

 • Vad de tyckte om terminen som var
 • Vad de tyckte om senaste kick offen
 • Vad de skulle vilja ha för stör i sin ledarroll
 • Varför det senaste lägret blev så lyckat

MORÖTTER

Uppmuntra ledarnas engagemang genom att exempelvis:

 • Ge dem en liten avslutningspresent
 • Bjuda på lunch/fika vid olika träffar
 • Skapa möjlighet till personlig och/eller ledarmässig utveckling
 • Ge positiv feedback till ledarna, både personligen och till hela gruppen