Vill du utveckla din idrottsförening men vet inte vad era medlemmar tycker och tänker? Har din förening genomfört ett projekt eller tävling/cup/läger och vill veta hur ni går vidare?

FöreningsKraft hjälper din idrottsförening att utvärdera eller kartlägga er verksamhet. Jag genomför enkla utvärderingar som är lätta för alla i föreningen att ta till sig.

Varför?

Genom att systematiskt samla in och analysera data om det som är/har varit kan FöreningsKraft hjälpa din förening att göra medvetna vägval inför framtiden. På så sätt kan både tid, pengar och andra resurser sparas då fokus läggs på det som föreningens olika deltagare anser vara relevant.

Nedan listas några fler fördelar med utvärdering eller kartläggning:

  • Utifrån uppsatta mål i exempelvis en verksamhetsplan eller projektplan blir det med utvärderingar lättare att synliggöra resultaten
  • Genom kunskapen du får från en utvärdering/kartläggning blir det lättare att utvecklaett projekt/verksamheten eller skapa nya projekt. 
  • Utvärderingar skapar en möjlighet att få bekräftelse på att ni gjort något bra. 
  • Utvärderingar/kartläggningar hjälper din förening att fatta bättre beslut om föreningens framtid.
  • Genom utvärderingar/kartläggningar blir det ofta tydligare vart framtida fokus och resurser ska läggas för att utveckla verksamheten ännu mer. 

Exempel?

Exempel på frågor kopplat till de aktiva:

– Vad har alla aktiva i föreningen tyckt om terminen som varit?

– Hur kan föreningen öka delaktigheten i föreningen hos de aktiva?

– Vad tycker de aktiva att föreningen kan göra för att öka tryggheten i föreningen?

– Vad tyckte de aktiva om senaste lägret/cupen/tävlingen?

– Hur trivs de aktiva i föreningen?

Exempel på frågor kopplat till tränarna:

– Hur har tränarna trivts under terminen som varit?

– Vad ser föreningens tränare för utvecklingsmöjligheter i föreningen?

– Vad tycker tränarna om föreningens värdegrund? Hur efterlevs den i praktiken?

– Vad tycker tränarna om föreningens internutbildning?

Exempel på frågor kopplat till föräldrarna:

– Hur ser de aktivas föräldrar på föreningen?

– Hur många av föreningens föräldrar känner till föreningens värdegrund?

– Vad kan föreningen göra för att öka tryggheten för deras barn på träningen?

FöreningsKraft genomför hela utvärderingen/kartläggningen åt er och presenterar resultatet samt förslag på utveckling både muntligt och skriftligt.

Pris?

Vid förfrågningar diskuterar vi tillsammans kring just ditt uppdrag och skapar en offert utifrån det.

Oavsett om ni har en klar bild av vilka frågor ni vill ha svar på eller inte i en utvärdering, skicka in en intresseförfrågan så kontaktar jag er med mer info så bollar vi tillsammans.


Letar du efter verktyg för utvärdering? Kolla in Dokumentbanken för att se om du hittar det du söker!