4 anledningar till att utvärdera din förening

Att utvärdera din förenings verksamhet är viktigt. Genom att följa upp och utvärdera kan ni som förening planera för långsiktighet och positiv utveckling. Det handlar inte bara om att mäta hur bra föreningen är utan det handlar även om att identifiera områden för förbättring. Läs våra 4 anledningar till varför din förening regelbundet bör utvärdera er verksamhet.

Mät framsteg för att uppnå mål

Utvärdering ger föreningar en strukturerad metod för att mäta sina framsteg och se till att de når sina uppsatta mål. Det kan vara allt från att öka antalet medlemmar, förbättra anläggningarna eller öka deltagandet i olika idrottsaktiviteter. För att göra en sån här utvärdering bör föreningen ha satt upp tydliga och mätbara mål. Ett sätt att fastställa mål är att göra en så kallad “nollmätning”. Exempelvis skickas en enkät ut till alla medlemmar i början på året. När året eller säsongen börjar lida mot sitt slut skickar föreningen ut samma enkät med målet att få ett bättre resultat.

Effektivisera era resurser

Ideella föreningar arbetar ofta med begränsade resurser, både ekonomiska och mänskliga. Genom utvärderingar kan din förening säkerställa att dessa resurser används på ett effektivt sätt. Det kan innebära att omstrukturera resurser till de aktiviteter som ger störst nytta för medlemmarna eller att identifiera nya partnerskap och finansieringsmöjligheter.

Utveckla verksamheten

Din förening är troligen en stor resurs för det lokala, regionala eller nationella samhället. Genom att regelbundet utvärdera den verksamhet ni erbjuder kan ni säkerställa att ni möter behoven hos medlemmar och potentiella medlemmar. på ett meningsfullt sätt. Att ta in feedback från deltagare, volontärer och andra intressenter ger viktig information för att anpassa och utveckla verksamheten och aktiviteterna för att bättre tjäna sitt syfte.

Planera för framtiden

Utvärdering är en central del av strategisk planering för ideella föreningar. Genom att analysera tidigare prestationer och resultat kan din organisation göra informerade beslut om framtida inriktning och mål. Detta stöder en långsiktig vision och hjälper till att säkerställa att er förening förblir relevant över tid.

Vill du få tips och verktyg direkt i din brevlåda?
Prenumerera då på vårt nyhetsbrev som kommer ut ca 1 gång i månaden.

Tack för din e-post, vi hoppas att du kommer att gilla innehållet!

Något gick fel

Föreningskraft kommer att använda ovan information för att hålla kontakten med dig och för att delge tips, verktyg och nyheter. Läs hela vår integritetspolicy som du hittar längst ner till höger på hemsidan.