ADHD – tips från Georgios Karpathakis

Igår hade vi förmånen att lyssna på en föreläsning av Georgios Karpathakis. Han har själv diagnosen ADHD och är grundare av Underbara ADHD. Vi fick höra hans personliga berättelse, hur det är att leva med ADHD och fick även tips med oss hur vi kan jobba med barn med ADHD på olika aktiviteter. Som en i publiken sa när föreläsningen var slut:

“Jag jobbar som lärare och har hört en hel del föreläsningar om ADHD från bl.a. psykologer. Men den här föreläsningen gav en djupare förståelse för den här målgruppen då föreläsaren talade så konkret utifrån egna erfarenheter.”

Vi vill här sammanfatta några viktiga delar ur föreläsningen och koppla den till just idrottsvärlden.

Vilka är då kärnsymtomen för ADHD?

Georgios pratar om 3 olika kärnsymtom som är bra att känna till.

  • Överaktivitet – Den aktiva har svårt att reglera sin aktivitetsnivå. Antingen är den för låg eller för hög utifrån det som den aktiva gör. Det kan exempelvis vara så att den aktiva varvar mellan att ha väldigt svårt att sitta still och extrem utmattning.
  • Impulsivitet – Detta visar sig oftast genom starka känsloreaktioner som kan vara svåra att reglera för den aktiva. Impulsiviteten kan också leda till svårigheter att lyssna eller hantera ostrukturerade situationer.
  • Uppmärksamhetsproblem – Exempelvis kan den aktiva ha; svårt att koncentrera sig, lätt för att glömma och lätt för att bli störd. Den aktiva kan också ha svårt att slutföra saker då hen lätt kan bli uttråkad av saker som hen inte är väldigt intresserad av.

Det allra viktigaste

Georgios lyfter 3 saker han tycker är allra viktigast för en person med ADHD:

Begränsat med intryck – Inom idrotten kan det exempelvis handla om att minska ljudnivån/ta bort störande ljud eller ha det städat i hallen.

Struktur och tydlighet – Inom idrotten kan det exempelvis handla om att berätta innan vad som kommer att hända på träningen, tydlighet i vad som förväntas av den aktiva, tydlighet i strukturen på en styrkebana m.m.

En förstående omgivning – Georgios pratar exempelvis om att du som ledare inte ska ta det personligt om ett vredesutbrott uppstår och att det är viktigt att skilja på individen och dess beteende.

Vad kan du göra?

När det väl sker ett vredesutbrott, vad kan du som ledare göra/tänka på? Här kommer några tips när vredesutbrottet är ett faktum:

  • Vänta tills den aktiva har lugnat ner sig, även om det tar lång tid.
  • Försök förstå varför ilskan uppkom genom att lyssna på den aktiva.
  • Försök förklara att du vill förstå vad som händer.
  • Lyssna även på de andra personerna som var inblandade i situationen.
  • Försök prata om känslorna som ligger bakom ilskan.
  • Prata om det finns något att göra för att undvika att ett utbrott dyker upp igen.

Kom ihåg: En del personer visar aggression och ilska för att de kanske inte kan uttrycka sig på annat sätt eller inte är medvetna om andra känslor i kroppen just där och då.

Läs också: 10 anledningar till varför idrotten är en social kraft i samhället.