Utvärderingsverktyget – fortsätta, börja, sluta

Letar du efter ett verktyg för att utvärdera terminen/säsongen/året? Då har du hittat rätt! Använd utvärderingsverktyget “Fortsätta, börja, sluta” när du vill fördjupa dig i ett specifikt ämne, aktivitet eller hela verksamheten. 

Utvärderingsverktyget lyfter fram både vad som faktiskt fungerar bra idag och vad som kan göras bättre. Tack vare en sådan insikt slipper vi lägga energi och resurser på saker som ändå inte fungerar eller ger effekt.

Så, sätt er ner i styrelsen, eller tränarteamet, och bestäm vad som ska utvärderas. Exempel kan vara att utvärdera värdegrundsarbetet, kick offer, terminen som varit, tävlingen/matchen/arrangemanget, pågående projekt, en process för anmälningar m.m. Nedan ser du ett exempel på hur vi på FöreningsKraft använde oss av utvärderingsverktyget “Fortsätta, börja, sluta” i en styrelse där en av oss satt med i för några år sen. 

Styrelsen bestämde sig på en konferens att utvärdera värdegrundsarbetet i föreningen för att kunna blicka framåt hur vi skulle jobba vidare med detta.

Vad har gjorts?

Vi satte oss tillsammans för att lyfta allt vi gör och har gjort hittills som kan vara kopplat till värdegrundsarbetet i vår förening. Dessa skrev vi upp på en whiteboardtavla för alla styrelsemedlemmar att se. I resten av processen delade vi upp oss 2 och 2 för att diskutera varje punkt och sen lyfta dem i helgrupp. Detta gjorde att fler tankar och idéer kom fram. 

Vad ska vi sluta med?

Vi började med att spåna kring vad, av allt vi skrivit upp, som vi ska sluta med. Vad ska vi sluta lägga energi på? Vad används inte idag? Vi kom bl.a. fram till att vi skulle sluta vara överambitiösa då det bara skapar onödig press och stress. Ett annat exempel är att vi valde att sluta med vår värdegrundsgrupp som ändå inte används. Arbetet bör istället inkorporeras i hela verksamheten på annat sätt. 

Vad ska vi fortsätta med?

Vad, av de saker vi skrivit upp, ska vi fortsätta att göra? Vad fungerar idag? Vad används av våra ledare idag? Vi kom bl.a. fram till att fortsätta ha våra kick offer med ledarna där vi alltid lyfter värdegrundsfrågan. Ett annat exempel handlade om att ha kvar aktivitetsbidrag till våra grupper så att de kan ordna aktiviteter utanför träningstid och på så sätt jobba för en bättre gemenskap och sammanhållning.

Vad ska vi börja med?

Sist men inte minst funderade vi kring vad som inte stod på vår lista men som kan vara bra att börja med. Dels hade några tänkt tankar innan och dels dök nya idéer upp under processens gång som kunde lyftas i detta steg. Exempelvis kom vi fram till att alla beslut på styrelsemötena skulle förankras tydligare i våra värdeord.

Ett tips är att göra 3 spalter på whiteboardtavlan/på datorn eller liknande för att skriva ner alla tankar, idéer och beslut. På detta sätt syns det tydligt vad ni kommit fram till och vad som ska göras härnäst. Innan vi lämnade denna del i konferensen delade vi även upp ansvarsområden mellan oss vilket är det sista tipset som vi vill skicka med denna gång.


Vill du ha andra tips på utvärdering i styrelsen, kolla in inlägget om 5*varför. 

Vill du ha hjälp med utvärdering av exempelvis ledare, aktiva eller föräldrar i din förening? Har du eller någon annan i föreningen precis roddat ett stort läger/tävling/cup och vill se vad deltagarna tyckte? Kontakta oss så kan vi göra utvärderingen åt er. Den kan visa vägen för hur ni ska gå vidare med verksamheten/projektet.

Läs också: SWOT analys- ett sätt att utvärdera styrelsearbetet