Föreningslivet – normkritik i 8 steg

Det här med normer och normkritik kan ibland ses som flummigt och svårt att få grepp om. I det här inlägget vill FöreningsKraft hjälpa dig som förening att tänka normkritiskt och ge konkreta exempel på vad det kan innebära.

En norm – vad är det?

En norm kan betraktas som det “normala” i ett sammanhang och något som dessutom inte är uttalat. Det kan exempelvis handla om en viss typ av kläder, utseende eller beteende.

Att ingå i normen skapar också oftast fördelar. Några exempel är att en person som ingår i normen kanske får mer talutrymme eller har mer makt i gruppen. På samma sätt skapar normer nackdelar för de som inte passar in. De som står utanför normen kan då exempelvis riskera att bli kränkta och diskriminerade i högre utsträckning.

Normkritik – vad är det?

Att tänka normkritiskt handlar om att försöka bredda den normen som finns så att alla kan inkluderas i den. Om det i föreningen exempelvis är normen att ha ett visst märke på sina träningskläder hamnar de som inte har samma märke utanför normen. De riskerar då exempelvis att bli ignorerade av sina kamrater, få taskiga kommentarer till sig m.m. Men om tränare breddar synen i gruppen så att alla märken på kläderna är accepterade så minskar risken för utanförskap pga märkeskläder.

Tänka normkritiskt i 8 steg – exempel

Nedan ser du 8 steg i hur ni som förening kan jobba med normkritik i er medlemsrekrytering. Vill du läsa mer om medlemsrekrytering, klicka här för att hitta boken Medlemsmodellen. De olika förslagen på lösningar nedan finns också beskrivet i boken Inkluflera. För att läsa mer om och beställa den, klicka här.

Reflektera

Förankra medlemsarbetet och bli överens om organisationens grundläggande uppdrag.

Risk – Bara de som redan är väldigt engagerade i föreningen bidrar med sina reflektioner.

Lösning – Involvera hela organisationen, även de medlemmar som inte vanligtvis är så aktiva.

Analysera

Fundera på vem som är medlem i er förening.

Risk – Det finns fördomar om de som är underrepresenterade i er förening.

Lösning – Få in ett normkritiskt tänk i analysen och ifrågasätt era fördomar.

Attrahera

Nå ut till er målgrupp.

Risk – Föreningen använder sig endast av kommunikationskanaler som når ut till vissa personer. I reklamen finns endast ett visst utseende representerat.

Lösning – Fundera på om ni kan använda er av fler kommunikationskanaler än ni gör idag. Visa upp olika sorters människor på bild för att bredda er målgrupp. Vill ni exempelvis attrahera fler tjejer till föreningen bör bilder på tjejer som utövar sporten finnas med på bilderna.

Rekrytera

Ställ frågan om medlemskap och utveckla er förmåga att faktiskt våga ställa frågan.

Risk – Fördomar gör att många aldrig ens får frågan om att börja i föreningen, fast de egentligen ingår i målgruppen.

Lösning – Ta exempelvis in någon som utbildar er i normkritisk medlemsrekrytering.

Introducera

Se till att ni tar emot nya medlemmar och aktiva på ett välkomnande sätt.

Risk – Personer som bryter mot föreningens normer (eller samhällets för den delen) känner sig inte välkomna i föreningen.

Lösning – Prata om värderingar och attityder i föreningen, på ALLA nivåer (alltså både med styrelse, ledare, aktiva och föräldrar).

Hantera

Bemöt kritik och utträden ur föreningen på ett professionellt sätt.

Risk – Kritik från exempelvis yngre medlemmar eller medlemmar med brytning tas inte på samma allvar som kritik från t.ex. äldre medlemmar.

Lösning – Öva på att ta emot kritik och fokusera på VAD som sägs, inte VEM som säger det.

Aktivera

Skapa strukturer och mötesplatser i föreningen som uppmuntrar till olika sorters engagemang.

Risk – Fördomar gör att många kanske aldrig ens får frågan om att engagera sig på olika sätt.

Lösning – Utbilda exempelvis valberedningen eller andra nyckelpersoner i normkritik.

Utvärdering

Säkerställ att ni utvärderar och följer upp medlemsarbetet på rätt sätt

Risk – Förutfattade meningar riskerar att det ställs fel frågor i utvärderingen.

Lösning – Få in ett normkritiskt tänk i utvärderingen och ifrågasätt era fördomar.


Vill du ha konkret hjälp med medlems- /ledarrekrytering eller andra utmaningar? Kontakta oss för att bolla vidare om hur vi kan hjälpa just DIN förening med det ni inte hinner med.

Vill du få tips och verktyg direkt i din brevlåda?
Prenumerera då på vårt nyhetsbrev som kommer ut ca 1 gång i månaden.

Tack för din e-post, vi hoppas att du kommer att gilla innehållet!

Något gick fel

Föreningskraft kommer att använda ovan information för att hålla kontakten med dig och för att delge tips, verktyg och nyheter. Läs hela vår integritetspolicy som du hittar längst ner till höger på hemsidan.