Hur utvärderar man ett projekt på 5 minuter? – 5*varför

Utvärderingsmodellen 5*varför hjälper dig att utvärdera ett projekt innan det ens har startat. Se snabbt om projektet faktiskt bör genomföras eller inte. 

Ibland gör vi bara saker av farten, utan att kanske stanna upp och reflektera över om det vi gör verkligen är det som behöver göras. Modellen 5*varför och är ett enkelt och effektivt sätt för att utvärdera ett projekt innan du ens har påbörjat det, för att se om det är genomförbart, varför du väljer att göra projektet eller om projektet ska genomföras på andra sätt. 

I exemplet på bilden nedan ställer sig en förening frågan om varför de ska genomföra ett visst projekt. Vid första frågan känns projektet fortfarande relevant då projektet ger föreningen möjlighet att utveckla verksamheten. I slutet visar det sig att föreningen behöver hitta alternativa finansiärer för att få in mer pengar till föreningen. Projektet i sig kanske fortfarande ska genomföras MEN med syftet att få in mer pengar till föreningen. Inte i syfte om att utveckla den operativa verksamheten, som var tanken från början.Den här övningen är exempelvis relevant att göra på ett styrelsemöte innan ett beslut om ett nytt projekt ska tas. Övningen skapar en förståelse för vad som är viktigt i föreningen och vart styrelsen bäst bör lägga sina resurser.

Läs också: Summera första halvåret på ett kreativt sätt. 

Modellen är hämtad ut boken “Att leda projekt från start till mål” skriven av Andreas Hagström och Sandra Mattsson.