Barnens spelregler – Delaktighet

Bris och Riksidrottsförbundet (RF) fortsätter att leverera fantastiska verktyg för dig som ledare och/eller styrelseperson. Förutom en stödlinje med fokus på idrott har de nu tagit fram materialet “Barnens spelregler”.

Bris och RF har tagit fram 7 viktiga regler som alla föreningar bör förhålla sig till för att skapa en trygg idrott:

 1. Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas med respekt
 2. Alla barn har rätt att träna och utvecklas på sina villkor
 3. Alla barn har rätt till stöttande vuxna
 4. Inget barn ska bli utsatt för sexuella övergrepp
 5. Inget barn ska bli utsatt för sexuellt våld
 6. Inget barn får bli utsatt för mobbning eller trakasserier
 7. Alla barn har rätt att känna sig delaktiga i sin förening

På hemsidan www.barnensspelregler.com hittar du alla regler samt länkar till hur du som förening kan jobba med de här frågorna i just din förening.

Även om dessa regler kan kännas som en självklarhet är det inte alltid lätt att hitta strukturer och verktyg för att skapa en trygg idrott i din förening. Därför kommer här några exempel på hur din förening kan arbeta förebyggande för att skapa en trygg miljö för de aktiva i din förening:

 • Skapa en handlingsplan för mobbning och kränkningar
 • Gör utvärderingar med era aktiva för att se hur de trivs i er förening
 • Ordna en kick off för ledarna med temat barnens spelregler
 • Synliggör spelreglerna och andra viktiga trygghetsregler i flera olika medier/fysiskt i lokalerna

Läs också: Barnkonventionen inom idrotten – delaktighet.