Barnkonventionen inom idrotten – Delaktighet

Det här är det andra inlägget som sammanfattar handboken Barnkonventionen och föreningsidrotten, skriven av UNICEF.

En av artiklarna i barnkonventionen lyfter att barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som rör dem själva. Kort och gott handlar det alltså om delaktighet.

Delaktighet inom idrotten kan verka självklart. Det är en miljö där barn skolas in i föreningslivet, ledarskap och lär sig att ta ansvar. Studier menar dock att barn ofta uppfattar idrotten som vuxenstyrd.

Barns delaktighet inom idrotten

Barns delaktighet inom idrotten kan ses på flera sätt, exempelvis genom att:

 • Få inflytande över sin egen träning, exempelvis bestämma uppvärmning eller sätta mål för terminen.
 • Att få sitta med i styrelsen och besluta om hela föreningens utveckling och framtida riktning.
 • Få vara med i olika beslut som fattas, exempelvis om nya träningskläder.

Varför är det viktigt att låta de aktiva få komma till tals?

 • Ökad delaktighet ökar chansen att de aktiva stannar längre. Studier visar att unga trivs bäst när de får vara delaktiga och upplever att de har inflytande över sin egen verksamhet.
 • Delaktighet är något som behöver tränas på och läras in. Idrotten kan spela en viktig roll i detta och skapa starka individer som tar plats, engagerar sig och säger sin mening.
 • Lyfts delaktigheten i föreningen kan åsikter och tankar komma fram som inte bara lyfts av de aktiva som har lätt för att uttrycka sina åsikter.

Delaktighet i 8 steg – pröva i din egen förening

Rogers Harts delaktighetsstege lyfts ofta fram när det talas om delaktighet. Ju högre upp du klättrar på stegen desto större inflytande och högre grad av delaktighet har du.

 1. Kolla på stegen nedan och fundera över verksamheten i din förening.
 2. Gör en lista (antingen enskilt eller tillsammans med styrelsen) över hur ungas delaktighet ger sig i uttryck i föreningen.
 3. Placera ut exemplen på stegen.
 4. Diskutera resultatet och fundera på hur ni kan komma ännu högre upp på stegen.
 5. Gör gärna övningen igen, men med barnen i din förening. Det kan bli spännande att jämföra resultatet.


Vill du ha hjälp med att ställa olika frågor till de aktiva och skapa delaktighet i föreningen? Kontakta oss så kan vi hjälpa din förening med exempelvis utvärderingar, leda övningar med de aktiva, skapa en ungdomssektion m.m.

Läs också: Barnkonventionen inom idrotten- Barnets bästa

Läs också: Planera inför ett läger – en praktisk övning

Vill du få tips och verktyg direkt i din brevlåda?
Prenumerera då på vårt nyhetsbrev som kommer ut ca 1 gång i månaden.

Tack för din e-post, vi hoppas att du kommer att gilla innehållet!

Något gick fel

Föreningskraft kommer att använda ovan information för att hålla kontakten med dig och för att delge tips, verktyg och nyheter. Läs hela vår integritetspolicy som du hittar längst ner till höger på hemsidan.