Barnkonventionen inom idrotten – Barnets bästa

Härom veckan upptäckte vi UNICEFs handbok för idrottsledare: Barnkonventionen och föreningsidrotten. Boken tar upp hur idrottsföreningar kan tänka och arbeta utifrån barnkonventionen. Det är en lättläst bok som ger många konkreta exempel och bidrar med tips och trix för idrottsföreningar att ta till sig.

Vi kommer i några inlägg framöver välja ut några delar ur boken och sammanfatta dem för dig som kanske inte hinner läsa hela boken själv.

Barnets bästa ska sättas i främsta rummet i alla beslut som rör barnet

Denna artikel är en av grundartiklarna i Barnkonventionen. Kärnan handlar om att vuxna alltid ska tänka till kring vilka konsekvenser som handlingar får för barn. Och då alltså alltid välja de handlingar som är för barnets bästa.

Viktigt att komma ihåg är att alla barn är OLIKA. Artikelns syfte är att se till varje barns bästa, inte barnen som ett kollektiv. Inom idrotten är detta väldigt aktuellt då många unga tränar och tävlar tillsammans. Risken med att klumpa ihop alla barn till ett kollektiv är att vissa barns intressen riskerar att åsidosättas.

Exempel: Styrelsen fattar beslut om att alla barn själva ska köpa ny tävlingsutrustning. Sen visar det sig att vissa i föreningen inte har råd med detta och riskerar att hamna utanför tävlingssäsongen.

Exempel: För att få tillgång till halltider i kommunen baseras prioriteringsordningen på tävlingsresultat. Detta resulterar i att föreningar och tränare måste tänka mer på tävlingsresultat än vad de aktiva kanske själva egentligen vill.

Riksidrottsförbundet (RF) är tydliga med att den svenska idrottsrörelsen ska följa barnkonventionen. Detta visas exempelvis i RF:s riktlinjer för idrottsrörelsen “Idrotten vill“. Många specialförbund inom idrotten har också börjat anpassa och utforma sina aktiviteter utifrån ett barnrättsperspektiv.

Exempel: Ett antal lagidrotter har beslutat att inte längre utse vinnare i serier och cuper med aktiva under 13 år.

Hur kan du och din förening sätta barnets bästa i främsta rummet?

Barns idrott ska vara rolig

Att ha roligt kan betyda olika för olika barn. Vissa går till träningen för att träffa kompisarna och andra för att lära sig nya övningar. Att ge positiv uppmuntran och härlig feedback är ju ett sätt att skapa en rolig träning. Men hur hanterar vi exempelvis dessa frågor:

 • Hur möter vi sura miner och gnäll från de aktiva?
 • Hur hanterar vi föräldrar som står vid sidan om och skriker på domaren?
 • Frågar vi ofta om de aktiva har roligt?
 • Hur ger vi instruktioner till de aktiva?
 • Hur ofta frågar vi de aktiva hur vi kan göra träningarna ännu bättre och roligare?

Sätt kampen i centrum, inte resultatet

Många barn älskar att tävla och att jobba med barnkonventionen innebär inte att vi ska ta bort tävlingsmomentet. Däremot kan det vara värt att fundera på hur vi lär de aktiva att handskas med tävlandet och vilka signaler vi vuxna ger ifrån oss. Försök att sätta kampen i fokus, inte resultatet i sig. Studier visar att det ofta är föräldrar och ledare som fastnar vid just resultatet och att de aktiva inte är lika intresserade.

Istället för att fråga de aktiva:

 • Hur gick det?
 • Vann du?

Lyft istället frågorna:

 • Hade du roligt?
 • Var du nöjd med din insats?

Sätt barnets bästa på agendan i styrelserummet

Föreningens värdegrund börjar enligt oss i styrelserummet och sipprar sen ner till ledarna och tillslut till de aktiva. Jobbar styrelsen hårt med värdegrund och ett barnrättsperspektiv så är vi övertygade att det också kommer synas ute bland träningsgrupperna. För att medvetet lyfta dessa frågor kan ni som styrelse exempelvis:

 • Skapa en tydlig värdegrund som sprids till alla i föreningen
 • Sätta en stående punkt på dagordningen om värdegrund
 • Bestämma att alltid motivera era beslut utifrån era värdeord/värdegrund/barnets bästa eller liknande.
 • Ställa frågor till ledare, aktiva och föräldrar för att samla in information om hur de aktiva trivs och mår. Och sen skapa verksamhet utifrån resultatet.

Behöver du praktisk hjälp med att jobba med dessa frågor? Exempelvis hjälp med att författa en värdegrund, fråga ledare eller aktiva hur de mår och trivs i föreningen, ordna en tävling med ett barnrättsfokus m.m. Kontakta oss så hjälper vi just DIN förening med det arbete som ni själva inte hinner med i styrelsen.