SWOT analys – ett sätt att utvärdera styrelsearbetet

En SWOT analys är en enkel men effektiv metod att använda för att utvärdera och analysera nuläget samt ta fram strategier och riktlinjer för framtiden.

Har styrelsen kommit på en idé som ni vill gå igenom ordentligt innan ni implementerar den? Har de anställda en tanke på ett projekt som ni är tveksamma till om ni faktiskt vill genomföra? De här och fler frågor går enkelt att besvara med en så kallad SWOT-analys. En SWOT-analys lyfter fram hur nuläget ser ut och är samtidigt effektivt för att planera inför framtiden.

S = Strengths (Styrkor)

W = Weakness (Svagheter)

O = Opportunities (Möjligheter)

T = Threats (Hot)

Hur gör du?

  • Formulera en fråga/problem/utmaning.
  • Rita upp figuren nedan.
  • Börja sen med att lista alla styrkor och fördelar med er fråga/problem.
  • Fortsätt sen med att lista alla svagheter där ni skriver ner alla fel, hinder och problem som finns i dagsläget.
  • Sammanfatta sedan och vips så har ni gjort en nulägesanalys.
  • Gå sen vidare och diskutera vilka möjligheter för framtiden ni ser med projektet/styrelsemötena/utbildningen/träningsgruppen/hela föreningen eller ni nu har diskuterat.
  • Diskutera tillslut vilka hot ni ser med detta om exempelvis projektet skulle genomföras.
  • Sammanfatta sedan och vips så har ni gjort en framtidsanalys.
  • Sluta inte här utan ta tillvara det ni har kommit fram till och skriv ner en liten handlingsplan framöver. Det behöver inte vara något avancerat utan räcker med ett beslut om vad som ska göras och vem som gör vad.
  • Ett tips är också att prioritera de åtgärder ni kommer fram till. 

Antingen kan ni sitta var och en för sig och först fundera ut vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns i frågan/problemet. Sen samlar ni upp för en gemensam diskussion. Det kan även vara givande att börja direkt att diskutera tillsammans då tankar föder andra tankar.

Läs också: Hur kan din förening utvecklas under pandemin?