Introduktionsutbildning för ledare

RF-SISU har tagit fram en introduktionsutbildning för ledare, som är helt gratis för alla föreningar att använda.

Har ni nya ledare i er förening, unga som gamla? Vill ni att de snabbt ska komma in i ledarrollen? Är det en utmaning att i början skicka dem på förbundets utbildningar som ofta sträcker sig över en hel helg?

Då kan vi tipsa om SISUs introduktionsutbildning för ledare. De har tagit fram en utbildning om är både ålders- och idrottsöverskridande. Den passar alltså alla, oavsett ålder eller idrott. Utbildningen består av kortare filmklipp med tillhörande reflektionsfrågor. Så det är bara att välja och vraka! Och kanske lägga till frågor eller ämnen som just er förening tycker är viktiga?

Exempel:

  • Samla en liten grupp från exempelvis styrelsen/erfarna tränare som sätter sig ner och går igenom utbildningsmaterialet. Välj ut det ni tycker är viktigast och lägg eventuellt till relevanta ämnen för just er förening/sport.
  • Skapa ett upplägg för dagen, gärna med någon rolig aktivitet efteråt såsom middag, bowling, inspirationspass lett av en erfaren tränare m.m. Utbildning + aktivitet bör inte ta mer än 4 timmar.
  • Boka en lämplig lokal som har både stolar, projektor och internet.
  • Skicka en kallelse till alla nya tränare i föreningen. Locka med gratis mat/fika, extra aktivitet samt en möjlighet att få träffa andra ledare i föreningen och styrelsen.

Läs också: Kick off för ledare – ett exempel. 

Här hittar du introduktionsutbildningen.