Kick off för ledare – ett exempel

Det går att skapa en kick off på många olika sätt. Nedan delar en av FöreningsKrafts anställda med sig av ett exempel på upplägg.

Över 50 % av föreningens ledare samlades kl. 12.00 utanför en restaurang i stan för att påbörja föreningens kick off. Restaurangen valdes i samma upptagningsområde där föreningen har sitt säte. På restaurangen fick ledarna välja en varmrätt från menyn som föreningen bjöd på. Att bjuda på mat eller fika är ett bra sätt att locka fler att komma. Men även ett trevligt sätt att umgås på och lära känna varandra bättre.

Introduktion till kick offen

När alla ätit färdigt gick alla ledare ca 5 minuter till den lokal som var bokad för kick offen. Kl. 13.15 sattes den igång med en introduktion där ordförande i föreningen bl.a. berättade om:

 • Terminens grupper
 • Nya styrelsen
 • Ledarnas intranät
 • Användningsområden för hemsidan
 • Viktiga händelser under terminen
 • Utvärderingen som gjordes tidigare termin med de aktiva i föreningen

Värdegrund

En stående punkt på denna förenings kick off brukar vara “värdegrund”. Denna gång delades ledarna in i sina tränarteam och fick i uppgift att:

 • Identifiera 3 utmaningar ledarna har i gruppen och diskutera varför de har dessa utmaningar.
 • Efter det skulle ledarna komma på 1-2 saker som de kan göra för att möta de utmaningar som kommit fram.
 • Till sist presenterade varje grupp 1 utmaning de diskuterat och hur de planerar att möta den.

Ledarna blev sen ombedda att diskutera trygghetsregler i grupperna. Styrelsen i den här föreningen uppmanar kontinuerligt ledarna att tillsammans med gymnasterna komma på olika trygghetsregler att ha i gruppen under terminen. Det kan exempelvis handla om att säga hej till alla när en kommer till träningen, alltid berätta för en vuxen om en ser att någon är ledsen, vara tysta när ledaren pratar m.m. Nu blev ledarna påminda om att skapa dessa trygghetsregler samt fundera på vilka regler som ledarna själva vill sätta i gruppen för att skapa ett så tryggt klimat som möjligt.

Paus och lekar 

Efter ca 1 timme togs en paus för att fika och röra på sig lite. Därefter blev det dags för lekar! Varför leka på en kick off? Det blir nämligen ett sätt att röra på sig och få tänka på annat några minuter. Dessutom lär sig ledarna troligen nya lekar/påminns om gamla lekar som de kan ta med sig till sina grupper. Ofta blir vi tryggare i att hålla en lek om vi själva först testat den som deltagare. De lekar som gjordes denna gång var:

 • Knuten
 • Mördarleken
 • Hukaleken

Träningsplanering

Den sista punkten på agendan handlade om att få ledarna att samtala kring mål för terminen och hur de kan lägga upp träningen. En person höll ett kort föredrag kring några tips på hur en kan lägga upp en terminsplanering för att sedan släppa iväg ledarna att fundera själva kring dessa frågor:

 • Vilka mål har vi i gruppen? Finns individuella mål? Mål för hela gruppen?
 • Hur når vi målen?
 • Hur periodiserar vi terminen? Ex lägga upp en grundperiod med styrka och en tävlingsperiod.
 • Skapa minst 2 träningsplaneringar som ni redan nästa träning kan använda er av.

Dagen avslutades ca 16.30 med glada tränare som lämnade lokalen inspirerade och taggade inför terminen. Ida, en av ledarna säger så här om kick offen:

“Det är bra att få prata ihop sig i sitt tränarteam och få en samsyn kring värderingar och förhållningssätt. Det gör bl.a. att vi kan vara konsekventa gentemot de aktiva både när det gäller träningsdelen och om hur vi är mot varandra i gruppen”. 

Läs också: Planera föreningens ledarträff på 10 min.