Checklista – Vilket ansvar har jag som ledare?

Att vara ledare i en idrottsförening handlar inte bara om att lära ut sporten och få de aktiva att utvecklas fysiskt. Ledarskapet inkluderar även att skapa en trygg grupp, få de aktiva att trivas och utveckla deras självkänsla och mentala styrka. I det här inlägget får du en kort checklista på vilket ansvar du som ledare har, förutom att lära ut själva sporten. Punkterna är en sammanfattning av en checklista som du hittar i boken Barnkonventionen och föreningsidrotten, skriven av UNICEF.

VAR EN FÖREBILD

Du är en viktig person i de aktivas liv. En del påstår till och med att ett barn eller ungdom lyssnar mer på sin idrottsledare än på sin lärare. Detta gör att du behöver tänka på vad du säger och hur du agerar. Vi är alla olika och har olika ledarstilar vilket såklart är helt okej. Men tänk på att det du gör påverkar alla de aktiva du möter på träningen.

SKAPA EN TRYGG VERKSAMHET

Förhoppningsvis har ni någon form av värdegrund i er förening. Det blir då din uppgift som ledare att konkretisera den värdegrunden och se till att den är närvarande på träningarna. Påminn de aktiva om att alla är lika värda och hur man behandlar alla på ett schysst sätt. Skapa regler tillsammans med de aktiva för hur just er träningsgrupp ska bli en trygg plats för alla.

STÄLL ÖPPNA FRÅGOR

När du ställer frågor till de aktiva som måste besvaras på ett annat sätt än JA eller NEJ kan du skapa en djupare dialog. På det här sättet skapas förutsättningar för att aktiviteterna ni gör utgår från varje barns enskilda behov. Exempel på öppna frågor:

  • Vad var roligast på träningen idag?
  • Hur är dagsformen just den här träningen?
  • Vad bör vi träna på idag?

SE OCH LYSSNA 

Ett sätt att se varje aktiv under träningen är att lära dig allas namn och tilltala dem med det. Att se till att prata direkt till varje enskild aktiv någon gång under träningen gör också att de aktiva känner sig sedda. Ta dig även tid att lyssna. På så sätt kan du bidra till de aktivas självkänsla och delaktighet.

AGERA NÄR NÅGOT INTRÄFFAR

Dels behöver du som ledare agera direkt när något inträffar. Det kan exempelvis handla om kränkningar, mobbning, trakasserier, fula ord, blickar med mycket mera. Det är alltid bättre ATT du agerar än att inte göra något alls. På så sätt visar du att det beteendet inte är accepterat i din träningsgrupp.

Det handlar även om att agera när en aktiv kommer till dig och berättar om något som tidigare hänt. Ett hett tips är att aldrig lova att du inte kommer berätta något. Försök förklara för personen att du kommer behöva ta detta vidare och vad du kommer att göra. Påminn om att du vill hens bästa.

VÅGA LEKA

Att leka, skratta och ha kul tillsammans en en stor anledning till varför många idrottar. Gör nya och oväntade saker som kan skapa en god stämning i gruppen. Släng in en lek, skapa aktiviteter utanför träningstid, ha träningen på annan plats en dag eller varför inte sjunga er igenom uppvärmningen? Att våga leka stärker de aktiva, både fysiskt och mentalt.

Läs också: Kränkningar, trakasserier och diskriminering inom idrotten.