Ett tryggt klimat med intervjuer och enkäter – exempel från Varbergs GIF

Varför uppfinna hjulet på nytt när vi kan lära oss av varandra? Här kan du läsa om Varbergs GIF:s förebyggande arbete för att skapa ett tryggt klimat i hela föreningen.

Stöd- och krisgrupp

Föreningen har skapat en stöd- och krisgrupp som bl.a. består av en psykolog, en präst, en förälder och en tränare. Gruppen finns till för föreningens medlemmar om olika typer av krissituationer skulle uppstå. Det kan exempelvis handla om en aktiv som är ledsen, har varit med om något obehagligt eller behöver råd eller hjälp på annat sätt.

Gruppen agerar utifrån en stöd- och krisplan som bl.a. innehåller information om föreningens policy, kontaktuppgifter, hur de ska agera vid kris och hur föreningen ska jobba förebyggande.

Förebyggande arbete för tryggt klimat

Även om gruppen används vid krissituationer när det väl har hänt något så arbetar de även mycket förebyggande. Det handlar om att jobba för ett tryggt klimat så att antalet krissituationer minskar. För Varbergs GIF betyder det att lära känna föreningens medlemmar och stärka grupp- och klubbkänslan för att motverka exempelvis kränkningar, mobbning och sexuella trakasserier.

Några konkreta exempel på hur de jobbar med det är att:

  • Genomföra intervjuer/enkäter
  • Ordna gruppövningar
  • Olika friskvårdsprojekt

Intervjuer/enkäter

Monica Callenberg är en av de som sitter med i stöd- och krisgruppen och är också med och intervjuar de aktiva. Hon berättar att hon gör ca 40 samtal a ca 40 minuter under den period som intervjuerna genomförs. Som komplement till intervjuerna besvaras även en enkät på träningstid där Monica sitter i närheten om den aktiva behöver hjälp med någon fråga.

Svaren från intervjuerna och enkäterna ligger till grund för efterföljande friskvårdsprojekt där vi pratar om målsättning, trygg idrottsmiljö, mental träning, kost och återhämtning m.m. Projektets omfattning varierar efter behov men kan läggas upp som tre kvällsträffar à två timmar, berättar Monica.

Stort tack Varbergs GIF och Monica för att ni delar med er av ert fantastiska arbete! Här kan du läsa mer om stöd- och krisgrupper på föreningens hemsida.


Behöver din förening hjälp med intervjuer/enkäter? Kontakta oss så hjälper vi er att genomföra detta tidskrävande men mycket viktiga arbete!