Projekt med nyanlända – exempel från Felix dykförening

Att jobba med att integrera nyanlända är en viktig och högst aktuell fråga i hela samhället idag. Även idrottsföreningar runtom i landet har tagit sig an denna uppgift vilket är fantastiskt. En av dessa föreningar är Felix dykförening.

Ville skapa större mångfald

Leandra Caldarulo, ordförande i föreningen, initierade ett projekt kring detta med sin kollega Ida Fossenstrand. Tanken kom upp när de började diskutera kring deras damlag i undervattensrugby.

Vi satt och filosoferade en dag och konstaterade att vårt damlag är en väldigt homogen grupp. Samtidigt kommer en stor flyktingström till Sverige och där kände vi att vi kunde bidra, säger Leandra Caldarulo.

Pengar till projektet sökte de via Riksidrottsförbundets etableringsstöd samt via idrottslyftet. Idag kommer de nyanlända till träningen 2 gånger i veckan för att både simma och fridyka.

Hur hittar man deltagare till ett sånt här projekt?

Leandra berättar att de i början var väldigt nervösa för hur många deltagare de skulle kunna få ihop till projektet. Idag har de cirka 40 nyanlända som deltar på träningarna så min stora fråga till Leandra var hur de lyckades sprida vetskapen om projektet och få folk att komma.

Vi använde flera kanaler för att försöka få en så bred spridning som möjligt. Vi skickade exempelvis ut information till alla HVB-hem som hade personer i vår målgrupp. Vi kontaktade även idrottslärarna på språklinjerna på Angeredsgymnasiet som hjälpte oss att sprida ordet. Av en slump kom vi också i kontakt med Sveas, en skola för lågutbildade och analfabeter, där vi också hittade vår målgrupp och spred ordet.

När de drog igång projektet berättar Leandra att de hade lite dålig tajming. Första träningen lades i september 2017 då många firar Eid. Då kom endast 4 st deltagare. Det visade sig dock att rekryteringen av deltagare hade lyckats då över 20 st dök upp på andra träningen.

Andra terminen vi drog igång detta har vi inte behövt göra några rekryteringsinsatser alls. Våra nuvarande deltagare pratar gott om oss vilket gör att vi idag till och med har en hel del på kö och intresset är jättestort.

Att gå från projekt till vardaglig verksamhet

Leandra trycker även på vikten av att få projektet förankrat på flera plan. När de sökte pengar för projektet förankrades det först hos hela föreningens styrelse men även hos Specialförbundet, som i deras fall var Svenska Sportdykarförbundet.

När vi sen väl fått pengarna hade vi ett informationsmöte med alla medlemmar i föreningen. Där berättade vi om upplägg och vad vi behövde hjälp med vilket var en bra start.

Även om projektet började med att rekrytera nyanlända till just undervattensrugby rekryterades sen ledare från andra typer av vattensporter också.

Alla kommer inte att vilja spela vattenrugby. Då är det bra att kunna visa att det finns andra alternativ inom vattensport som kanske passar vissa bättre. På så sätt förankrar vi också projektet i vår vardagliga verksamhet, säger Leandra.


Har din förening ett större projekt på gång där ni är i behov av administrativ hjälp? Hör av dig till oss på FöreningsKraft så kan vi göra en stor del av administration så att ni kan fokusera på det viktiga, nämligen verksamheten.