Utvärdering av verksamheten – Varför?

En del av de tjänster som du som förening kan beställa hos FöreningsKraft är utvärdering. Det kan handla om allt från utvärdering av terminen för de aktiva/ledare/föräldrar, en utbildning eller kick off ni gjort med era ledare eller en tävling/läger ni nyligen genomfört.

Vi tror stenhårt på att utvärdering hjälper oss vidare i utvecklingen av verksamheten. I det här inlägget vill vi lyfta några av de fördelar som vi ser med utvärdering.

Demokrati och delaktighet

Utvärdering inom idrotten via exempelvis enkäter eller intervjuer handlar enligt oss om att inhämta medlemmars eller deltagares åsikter och tankar. Det handlar om att göra dem delaktiga i föreningens vidareutveckling. Styrdokumentet Idrotten Vill lyfter just demokrati och delaktighet som en central del i idrottens vision och utvärdering blir då ett perfekt sätt att tillämpa detta. Viktigt att lyfta är dock att utvärderingen behöver användas och även återkopplas till medlemmarna/deltagarna.

Hur vet vi att vi har gjort något bra?

Det går att säga många fina ord om ens egen förening, egna arrangemang m.m. men hur vet vi att det verkligen är så bra som vi påstår om vi inte frågat de som deltog? Här följer två exempel:

  • Ni har arrangerat en tävling där ni själva som förening kände och tyckte att allt flöt på. Ni följde schemat, alla kom, ni slutade i tid och deltagarna såg glada ut under tävlingens gång. När tävlingen sen utvärderades visade det sig att många deltagare tyckte att tävlingsdagen blev för lång, att de hade önskat att det fanns en kafeteria när man kunde köpa lunch, schemat var svårt att förstå m.m. På frågan om deltagarna skulle kunna tänka sig att komma tillbaka nästa år blev 50 % av svaren nej.
  • Föreningen marknadsför sig som en av de bästa föreningarna i stan med stort fokus på värdegrundsarbete. När några föräldrar frågar föreningen hur de kan veta att föreningen är så bra börjar styrelsen berätta allt de gör för de aktiva och vilka bra ledare de har. Föräldrarna frågar då hur föreningen kan veta att de aktiva faktiskt tycker att det föreningen gör är bra. Föreningen berättar då om de utvärderingar som genomförs där exempelvis 98 % av de aktiva trivs bra eller mycket bra i föreningen.

Underlag för vidare beslut

Utvärderingar kan också hjälpa föreningen att ta reda på om resurser används på rätt sätt. Läggs pengar och tid på saker i föreningen som ger effekt? Exempelvis:

  • Föreningen har lagt mycket tid på en internutbildning till ledarna. Efter 3 omgångar med utbildningen kommer föreningen på att de vill göra en utvärdering då de hör någon nämna att utbildningen var för grundläggande. Utvärderingen visade då att en stor del av kunskapen som lades fram på den interna utbildningen redan gavs vid förbundets egna grundutbildning som många av ledarna har gått. Föreningen startar då en utbildningsgrupp för att utveckla internutbildningen utefter de behov som utvärderingen visade att ledarna hade.
  • Föreningen har lagt mycket tid och framförallt pengar på att starta upp en ny hemsida. Den är mer strukturerad och tydligare än den gamla men i en utvärdering med de vuxna i föreningen (föräldrar/äldre aktiva) visar det sig att endast 20 % av målgruppen kollar på hemsidan. Föreningen börjar då fundera på om det är värt att fortsätta med hemsidan men göra mer reklam för den, eller byta till en gratis variant igen.

Objektiva ögon från utomstående

En person som inte tillhör föreningen kan se utvärderingen med mer objektiva ögon. En sådan person är inte färgad av tidigare diskussioner, utmaningar eller problem som kommit fram tidigare. På så sätt kan en mer objektiv analys göras av utvärderingen och då antingen komma med nya insikter eller att någon utifrån kan säkerställa att det man gör verkligen är bra och fungerar.


Vill du veta mer om hur FöreningsKraft kan hjälpa dig med utvärdering av verksamheten? Kontakta oss så berättar vi gärna mer!

Läs också: Utvärderingsverktyget – fortsätta, börja, sluta