Så blir du expert på att söka bidrag

Att söka bidrag är en viktig del i den ideella föreningen. Bidrag är den form som gör att vi kan utvecklas och samtidigt bidra till samhällsnyttan. Innan man ansöker är det viktigt att fråga sig själva om vi har resurserna i form av tid att ansöka, genomföra och återrapportera.

Den gemensamma nämnaren

För att söka ett bidrag kräver det en hel del planering, ofta mer än vad man kan tänka sig.
Ni behöver reflektera över den ekonomiska aspekten, tidsperspektivet och sina resurser.
Innan man skickar in en ansökan finns det några frågeställningar man bör tänka över:

  • Är det rimligt för oss att uppnå kriterierna för ändamålet?
  • Hur ser föreningens resurser ut för att klara detta? Vad behöver vi för ekonomisk stöttning?
  • Vad vill vi uppnå och varför?
  • Vad är vårt slutmål och hur får vi projektet att leva vidare framöver?

De vanligaste frågorna man ska besvara

I ansökningarna brukar de vilja ha med följande, vilket kan variera beroende på var man söker medel: 

  • Bakgrund till projektet
  • Syftet med projektet
  • Målgrupp för projektet
  • Genomförandet av projektet
  • Ekonomisk redogörelse
  • Efterlevnad av projektet

När man har fått projektet beviljat är det viktigt att dokumentera. Dokumentation och ekonomisk redovisning är A och O! Om man har ett projekt som pågår under en längre tid så är kontinuerlig uppföljning väldigt viktigt för att se att man håller sin budget och följer sin ansökan.
Många bidragsgivare kräver återrapporter och/eller delrapporter under tiden.

Olika typer av bidrag

Kommunala bidrag

I de flesta kommuner kan man söka bidrag till sin förening. Kommunerna brukar fokusera på att ge bidrag till speciella grupper och ändamål. Det kan vara allt från barn- och ungdomar, idrottsföreningar eller speciella ändamål som kommunen vill lyfta. Det kan handla om allt från utbildningsbidrag, lokalbidrag, aktivitetsbidrag eller särskilda satsningar. Vilka bidrag som just din kommun kan ge er, kan ni hitta under respektive kommuns hemsida alternativt kontakta förvaltningen som behandlar er verksamhet.

Offentliga bidrag

Det finns många olika fonder och stiftelser som man kan söka bidrag hos. En av de större och vanligaste är Allmänna arvsfonden. Dessa ansökningar kräver oftast en större planering i ekonomi och genomförande och riktar sig mot olika ändamål. De flesta fonder har ett slutsyfte som man ska uppfylla för att kunna ta del av pengarna. 

Bidrag till ideella föreningar

Svensk bidragsförmedling förmedlar olika typer av fonder och bidrag som man kan ta hjälp av för att hitta just det som passar er verksamhet. De har en sammanställning för aktuella bidrag och ni hittar den här.

Idrottens bidrag

Som idrottsförening och om man är ansluten till Riksidrottsförbundet via sitt specialidrottsförbund så finns det många olika möjligheter att söka pengar. Man kan söka bland annat projektbidrag, medel för speciella satsningar, aktivitetsbidrag (även kallat LOK-stöd) och idrottsmedel.


Är du osäker på vad ni kan söka? Ta kontakt med ert specialidrottsförbund eller ert RF-SISU distrikt.

r kommer du till Riksidrottsförbundet och här kommer du till RF-sisu.

Vill du få tips och verktyg direkt i din brevlåda?
Prenumerera då på vårt nyhetsbrev som kommer ut ca 1 gång i månaden.

Tack för din e-post, vi hoppas att du kommer att gilla innehållet!

Något gick fel

Föreningskraft kommer att använda ovan information för att hålla kontakten med dig och för att delge tips, verktyg och nyheter. Läs hela vår integritetspolicy som du hittar längst ner till höger på hemsidan.