Starkare tillsammans – förslag på samarbete bland föreningar

För att idrottsföreningar ska få mer tid till just idrott kan samarbete mellan olika föreningar vara en bra väg att gå. Samarbete föreningar emellan kan både underlätta kring administration och minska föreningens kostnader. 

LOKALER

Praktiskt taget alla föreningar vi pratar med nämner brist på lokaler som en stor utmaning för att deras verksamhet ska kunna växa. Det handlar både om lokaler att bedriva idrotten i men också lokaler att ha möten i, där en kanslist kan sitta m.m.

Kanske kan det vara svårt att dela idrottsyta med andra föreningar men föreningslokaler borde vara en helt annan femma. Varför inte hitta samarbete 3-4 föreningar i området för att tillsammans hyra en föreningslokal att dela på? Kostnaderna bör minska kraftigt och lokalerna kommer ju då utnyttjas mer till fullo.

PERSONAL

Något som kan vara väldigt kostsamt för föreningar är att anställa personal. Det kan handla om exempelvis en kanslist, sportchef, tränare eller vaktmästare. Vissa föreningar kan ha svårt att få ihop ekonomin för en attraktiv tjänst. Eller så har föreningen helt enkelt inte tillräckligt med arbete för att täcka en tjänst som någon vill ta sig an.

I detta läge är det perfekt att gå ihop med andra föreningar för att samla ihop både ekonomi och arbetsuppgifter så att det ska bli attraktivt för någon att söka tjänsten.  

Handlar de administrativa uppgifterna om punktinsatser, kortare tidsbestämda insatser/projekt eller endast ett fåtal timmar per månad? Kontakta då oss på FöreningsKraft så gör vi jobbet åt er så att ni kan ägna mer tid åt kärnverksamheten. Att ta in en kanslist på distans minskar dessutom lokalkostnaderna då ni inte behöver hyra/äga ett kontor!

UTBILDNING

Många utbildningar som föreningen skickar exempelvis sina tränare på är idrottsspecifika utbildningar, oftast arrangerade av Specialförbunden

Däremot finns det många utbildningar som kan vara av intresse för föreningen som INTE är kopplat till den specifika sport som utförs. Exempel kan vara utbildningar för styrelsen, ledarskapsutbildningar eller utbildningar/föreläsningar kring kost, doping eller medlemsrekrytering. 

Ta kontakt med några föreningar i er närhet. Kontakta sen aktuella föreläsare som kan prata för er alla samtidigt. Dela sen på kostnaden mellan er föreningar och vips så har ni fått samma utbildning för kanske 25 % av det ordinarie priset!

Vad mer kan föreningarna samarbeta kring? Kontakta oss gärna och berätta!