Lyckad medlemsrekrytering med FöreningsKraft och Trinambai

Utmaningar

Strategi 2025 lyfter flera utmaningar som idrotten möter idag. Exempelvis slutar många i tonåren och hittar inte tillbaka till idrotten. Många individer upplever även att tröskeln in till idrotten är hög. I detta inlägg vill vi på FöreningsKraft tillsammans med Trinambai ge lite konkreta tips hur er förening kan arbeta för en lyckad medlemsrekrytering.

Dessutom menar Centrum för idrottsforskning att endast 44 % av pojkarna och 22 % av flickorna når upp till den rekommenderade nivån för daglig fysisk aktivitet. 

Siffror visar också att ca hälften av barnen 6-12 år med NPF diagnoser idrottar jämfört med alla barn 6-12 år där ca 80 % håller på med en idrott. 

Målbilden är förstås att idrotten ska:

  • Kunna behålla sina medlemmar så länge som möjligt
  • Bli fler medlemmar för att främja fysisk aktivitet genom hela livet
  • Arbeta för att ALLA ska känna att de har en plats i idrotten, oavsett bakgrund, religion, kön, ålder m.m.
  • Göra det lätt för individer att börja idrotta

Självklart handlar det inte bara om att lyckas med medlemsrekrytering i form av aktiva medlemmar. Även ledare och styrelsemedlemmar bör inkluderas i målen om att rekrytera bredare och inkludera fler.

Hur skapar vi möjligheter till förändring?

Vi tror att många idrottsföreningar redan idag sitter på många av svaren för att dessa målbilder ska bli verklighet. Det svåra är att veta vilka frågor som kan ställas för att locka fram struktur och goda idéer. 

FöreningsKraft och Trinambai har nu skapat ett samarbete för att ge dig som förening verktyg och kunskap för att kunna jobba vidare med dessa mål. Vi hjälper er vidare i arbetet mot att behålla fler, rekrytera fler och bredare, oavsett om det rör sig om aktiva, ledare, styrelsemedlemmar eller andra eldsjälar.

Vår utbildning ger er en stabil grund att arbeta vidare med. Innehållet består dels av en föreläsning där vi går igenom de olika stegen i “Medlemsmodellen“. Därefter jobbar vi praktiskt i workshopform för att koppla teori till praktik.

Komplettera föreläsningen med tillhörande bok ”Medlemsmodellen” eller “Inkluflera” för att ha med er i ert vidare arbete. Vi erbjuder även en uppföljningsworkshop 1 år senare för att utveckla ert arbete och se till att ni inte fastnar. 

Ett hett tips är att gå ihop 3 föreningar eller fler så blir allt billigare per förening. Föreläsningen och workshopdelen vänder sig främst till föreningens styrelse, kommittéer och anställda tjänstemän. Kontakta oss här för att få veta mer kring upplägg samt offertförfrågan.

Läs mer om Strategi 2025 här.

medlemsmodellen