Distansarbete – hur gör FöreningsKraft?

Coronavirusets framfart har fått många arbetsplatser att uppmana till arbete på distans. CNN kallar det till och med världens största experiment för distansarbete. Hur påverkar det här FöreningsKraft? Vi arbetar redan idag till stor del på distans, både internt och gentemot föreningar. Men några förändringar har även vi fått göra. 

Internt distansarbete

Idag är vi tre personer som arbetar på FöreningsKraft. När vi arbetar med interna uppgifter såsom marknadsföring, sälj, ekonomi och verksamhetsutveckling arbetar vi från vår dator och telefon. Vi sitter då på varsitt håll och arbetar från exempelvis hemmet, en hotellobby eller ett café. När vi behöver hjälp eller behöver bolla idéer med varandra görs det antingen via telefon eller mejl.

För att hålla koll på vad vi ska jobba med använder vi verktyget Trello.

Varje måndag ses vi en kort stund på Zoom för att höra hur helgen har varit och lyfta hur veckan ser ut. På torsdagarna ses vi en lite längre stund digitalt och pratar om olika utmaningar samt blickar framåt för kommande vecka.

Ungefär 4 gånger per år ses vi fysiskt en hel dag för att prata ihop oss, lära av varandra och grotta ner oss i olika ämnen tillsammans. Nu i pandemin sker allt digitalt.

Arbete på distans gentemot föreningar

Vi arbetar alla helt eller delvis på distans gentemot våra föreningar. Efter coronavirusets utbrott har det inte blivit en förändring i HUR vi arbetar. En typisk arbetsprocess gentemot en förening kan se ut så här:

 • FöreningsKraft får tillgång till alla nödvändiga system som vi behöver för att kunna genomföra arbetet.
 • Vi får uppgifter till oss av en kontaktperson från föreningen, oftast en styrelsemedlem.
 • Arbetet utförs på distans via dator och telefon och kan exempelvis handla om uppgifter såsom:
  • Medlemsadministration
  • Planera ett läger
  • Hantera hemsidan
  • Kommunicera med medlemmar
  • Söka bidrag
  • Mejladministration
  • Hantera lokalbokningar
  • Utbildningsadministration 
  • Med mycket mera

Däremot har pandemin gjort att vi ändrat VAD vi arbetar med. Många föreningar står inför stora utmaningar där exempelvis events och träningar ställs in och årsmöten måste flyttas eller ändras på. Under de senaste månaderna har vi exempelvis jobbat med att:

 • Skapa inspiration för utomhusträning
 • Skapa en struktur och en plan för alternativa aktiviteter
 • Gå från ett fysiskt årsmöte till ett helt eller delvis digitalt årsmöte på kort varsel

Här kan du läsa om flera fördelar med att ta in oss som administrativ hjälp i föreningen. 

Vill du komma i kontakt med oss för att diskutera ett potentiellt upplägg för just din förening? Kontakta oss här