Tips – så kan du modernisera föreningsstyrelsen

Många föreningar som FöreningsKraft kommer i kontakt med har problem med att få ihop personer till en komplett styrelse. Traditionellt sett består en styrelse i en förening av en ordförande, en kassör, en sekreterare, en vice ordförande och ett visst antal övriga ledamöter och suppleanter. Det är föreningens stadgar som avgör hur många ledamöter styrelsen har. Då samhället och livspusslet för många ser väldigt annorlunda ut nu än för 50 år sedan behöver även styrelser hänga med i utvecklingen. 

så kan du modernisera styrelsen

Tidsbrist gör att ännu ett åtagande, så som ett styrelseuppdrag, blir svårt att hinna med. Att ha barn som är aktiva i flera föreningar gör att det svårare för engagemanget att räcka till. För att komma till bukt med problemet krävs nytänkande och modernisering!

Tips för att lättare rekrytera personer till styrelsen

  • Ha en tydlig målbild. En genomarbetad analys av nuläget tillsammans med ett tydligt mål skapar engagemang hos medlemmarna. 
  • Våga fråga den tilltänkta personen. Den direkta frågan är den bästa och skapar en positiv känsla hos den tillfrågade. Generella frågor så som ”vi skulle behöva någon” brukar sällan leda till fler styrelsemedlemmar.
  • Satsa på kortare och mer konkreta styrelseuppdrag. Det är viktigt att följa med i moderniseringen av idrottsrörelsen. Kanske kan delar av din styrelse arbeta med kortare och mer projektliknande uppdrag? Att hjälpa till under en kortare period har fler möjlighet att hjälpa till med. Att hålla årsmöte två gånger om året då en av ledamöterna eller suppleanter byts ut?
  • Styrelsen ska bestå av minst tre personer. Och som tidigare nämnt är det stadgarna som avgör antalet ledamöter. Varför inte skapa en ny, modern styrelse, med få ledamöter och fler kommittéer? Det kan uppfattas som mindre skrämmande att gå med i en kommitté. Det är även mindre tidskrävande om föreningen har en handfull kommittéer med olika och begränsade ansvarsområden. 

Gott exempel

Torsåkers IF arbetar med något som de kallar ”Fler som gör mindre”. Syftet är att få fler engagerade i föreningen och då med fokus på styrelse och andra uppgifter som rör föreningen. Grunden har byggt på att specificera uppgifter och tid vilket har underlättat mycket.

Min och vår övertygelse, som vi också sett, så finns de ideella krafterna men vi måste konkretisera uppgifter och tiden – då finns resurserna där.

Birgitta Osmund Eriksson, Torsåkers IF

Vi på FöreningsKraft kan hjälpa er förening att se över styrelsearbetet och organiseringen. Kontakta oss för mer information. 

Författare: Mathilda Johansson Norell