5 bidragslänkar till 5 olika kommuner

Att undersöka och ansöka om olika bidrag kan resultera i mer pengar till föreningen, men det tar också väldigt mycket tid. 

Nedan finns en lista över olika bidrag i olika kommuner för inspiration.

Kiruna kommun

En förening i Kiruna kommun kan ansöka om projektbidrag. Till exempel går det att ansöka om pengar till projekt för marknadsföring eller omstrukturering som FöreningsKraft kan hjälpa er med.


Mer information hittar du här.

Stockholms Stad

Om en förening väljer att starta ett projekt för mer inkluderande idrott och har som mål att öppna upp för fler deltagare går det att ansöka bidrag hos Allmänna Arvsfonden.

Mer information hittar du här.

Göteborgs Stad

I Göteborg kan ni som förening ansöka om utvecklingsbidrag för att fler ska få möjlighet att vara aktiva i er förening samt öka jämlikheten. Kanske har ni en ledare som gör ett fantastiskt jobb på planen men hinner inte på grund av administrativt arbete, ett arbete som FöreningsKraft kan ta över? Kanske behöver ni rekrytera fler ledare? 

Mer om ansökan hittar du här.

Även i Linköpings kommun går det att ansöka om utvecklingsbidrag. Bidrag som uppmuntrar till kvalitetshöjningar och utvecklingsarbete och vänder sig till föreningar som har ambitionen att förändra och utveckla sin verksamhet. 

Mer information hittar du här.

Malmö Stad

Föreningar på nivå 2 eller 3 i Malmö kommun kan ansöka om utvecklingsbidrag! Bidraget är till för föreningar som vill utveckla sin verksamhet genom att arbeta med jämställdhet, antidiskriminering, ökad delaktighet av barn och unga och social inkludering. Utvecklingen kan till exempel handla om att arbeta med föreningens värdegrund och policy. Eller att skapa förutsättningar och metoder för barn och ungas delaktighet enligt barnkonventionen. Eller för en mer jämställd och inkluderande verksamhet eller andra projekt inom samma kategori.

Mer information hittar du här.

Vill du har fler tips och verktyg direkt i din brevlåda, prenumerera på vårt nyhetsbrev här.