Ledarhandbok – hur håller ni den levande?

Vi är varma förespråkare av ledarhandböcker. Ett samlat dokument eller en webbsida där du som ledare hittar all nödvändig information för att kunna genomföra ditt uppdrag så bra som möjligt.

Vilka fördelar finns det med en ledarhandbok?

Med en ledarhandbok får ni all information som en ledare behöver, samlat på ett enda ställe. Det blir på så sätt lätt för ledarna att ta till sig information och instruktioner kring sitt ledaruppdrag.

Om ni märker att en ledare exempelvis inte uppför sig i enlighet med värdegrunden, inte rapporterar närvaro på rätt sätt eller har frågor om ledararvoden. Då kan ni alltid hänvisa till ledarhandboken eller använda den som ett verktyg i vägledande samtal.

Ledare har ofta mycket att tänka på med träningsplanering, närvaro, föräldrakontakt m.m. Det är inte alltid lätt att komma ihåg allt som sägs och allt man ska göra och tänka på. Då kan handboken ses som ett uppslagsverk när ledaren letar information om ett specifikt ämne.

En handbok kan ses som ett verktyg för styrelsen att få ut föreningens värdegrund, olika policys och instruktioner till ALLA ledare i föreningen. Är ni en stor förening blir detta extra viktigt då ni eventuellt inte träffar era ledare så ofta.

När ni får ut ledarhandboken till föreningens ledare och när ni jobbar med den under året formas ledarna utifrån den värdegrund ni har och skriver om. På detta sätt skapar ni en bra samsyn kring er värdegrund och andra viktiga frågor i föreningen.

Hur håller ni handboken levande?

Varje gång ni får in en ny ledare, skicka med ledarhandboken! Vår erfarenhet är att nya ledare ofta är mer benägna att läsa igenom den eftersom de inte vet hur föreningen fungerar än. Detta ger också föreningen en möjlighet att på ett tydligt sätt visa vad ni står för och vad som förväntas av en som ledare.

Ett annat tips är att skicka ut handboken vid varje terminsstart. På så sätt påminner ni ledarna om att bläddra igenom den. Har ni uppdaterat något blir detta ett utmärkt tillfälle att berätta det.

Har ni ledarträffar under året? Ta då upp delar av ledarhandboken för att påminna om de saker som ni tycker att många ofta glömmer. Hänvisa då till ledarhandboken så att ledarna vet vart informationen finns  att hämta i efterhand.

Om ni har diskussioner kring olika ämnen på era ledarträffar, koppla dem då till handboken. På så sätt konkretiserar ni det som står i texten och applicerar det på den vardagliga verksamheten. Om det i handboken exempelvis står att alla i föreningen ska behandlas lika. Diskutera då vad detta innebär just för er förening och HUR behandlar vi alla lika?

Mitt sista tips är att göra handboken så lättåtkomlig som möjligt. Vi är alla olika, kanske behövs handboken i flera format för att passa så många ledare som möjligt? Några exempel kan vara:

  • Ha handboken tillgänglig i fysisk form på kansliet/i klubbhuset
  • Dela ut den i pappersform till alla ledare på en kick off/ledarträff
  • Skicka den i en PDF till alla ledare via mejl
  • Lägg upp dokumentet på hemsidan så att ledarna lätt kan komma åt handboken via telefonen
  • Har ni ett intranät (exempelvis via Sportadmin) kan ni lägga upp texterna där för att ännu lättare samla allt på ett och samma ställe.

Ett sista tips vi vill skicka med är att styrelsen/sportchefen eller annan nyckelperson i föreningen bör se över handboken någon gång per år. Den behövs kanske revideras om nya beslut har tagits under året.

Vill din förening ha en ledarhandbok men känner att ni inte har tiden att skapa en?

Kontakta FöreningsKraft så hjälper vi er att skapa ett skal, ta reda på all information som behövs samt författar och designar hela handboken åt er.

Pris? 5900 kr (inkl. moms) och ni får ett dokument som ni själva kan revidera och hålla levande i många år framöver!


Vill du få tips och verktyg direkt i din brevlåda?
Prenumerera då på vårt nyhetsbrev som kommer ut ca 1 gång i månaden.

Tack för din e-post, vi hoppas att du kommer att gilla innehållet!

Något gick fel

Föreningskraft kommer att använda ovan information för att hålla kontakten med dig och för att delge tips, verktyg och nyheter. Läs hela vår integritetspolicy som du hittar längst ner till höger på hemsidan.