Några reflektioner kring ledararvoden

Vad motiverar våra ledare att vara just ledare? Varför går de till träningarna på kvällar och helger för att träna aktiva i just min förening?

Den här frågan ställer jag mig lite då och då utifrån min egen idrottsförening. Jag själv är ledare ca 2 gånger i veckan och motiveras av att skapa en förändring hos de aktiva, både idrottsligt, personligt och socialt. Självklart drivs jag även av en passion för sporten och vill att de aktiva jag tränar ska få känna samma känsla i kroppen som jag själv gjorde när jag var aktiv. Men jag säger inte nej till lite extra klirr i kassan i slutet av terminen när ledararvodet trillar in på kontot. Arvodet för mig är även ett sätt att känna uppskattning gentemot föreningen, som ett “tack för att du gjort ett bra jobb”.

När vi senast hade kick off med min egen föreningen diskuterade vi just begreppet motivation. Jag frågade några av våra yngre ledare vad som motiverar dem att vara just ledare. Många av dem nämnde då arvodet som största morot. Ledarna var i och för sig mellan 13 och 14 år så detta är troligen deras första jobb där de tjänar sina egna pengar. Men ändå, lönen spelar roll. Den spelar STOR roll tror jag.

Hur kan styrelsen då tänka när de sätter arvoden för ledare? Nedan kan du läsa om några reflektioner och tankar från mig efter egna erfarenheter och en snabb sökning på google.

Arvode efter utbildning

Det här tror jag är den vanligaste strukturen på ledararvoden. Efter att ha frågat runt samt googlat har jag kommit fram till detta:

 • Ingen utbildning: 30 kr/timme
 • Lite utbildning: 40 – 70 kr/timme
 • Mycket utbildning: 50 – 150 kr/timme

Anledningen till de stora spannen mellan arvodena beror på att föreningen har olika tak när det gäller ledararvoden. Vissa föreningar har ett arvode mellan 30 och 50 kr/timme. Andra mellan 30 och 100 kr/timme eller mellan 50 och 150 kr/timme.

Det går också att specificera utbildningsnivån mer än vad jag gjort ovan. Exempelvis:

 • Ingen utbildning. 30 kr/timme
 • Grundutbildning: 45 kr/timme
 • 1 avancerad utbildning: 60 kr/timme
 • 2 avancerade utbildningar: 70 kr/timme
 • osv.

Jag gillar att skapa en arvodesstege utifrån utbildning då det förhoppningsvis kan ge en extra morot till att utbilda sig. Det kan enligt mig annars vara svårt att motivera ledare till utbildning då det ofta tar mycket tid i anspråk att gå på kurserna.

Arvode efter ålder

En annan variant är att skapa en arvodesstege utifrån hur gammal ledaren är. Denna stege har jag själv varit med om för många år sen när jag var ledare i en annan förening. Utifrån den erfarenheten och en sökning på google skulle arvodet kunna se ut så här:

 • 12-13 år: 25 – 40 kr/timme
 • 14-16 år: 35 – 70 kr/timme
 • 17 – 21: 50 – 100 kr/timme

Vissa föreningar delar ut ledararvode per TILLFÄLLE istället för timme. Detta kan ju fungera OM alla grupper tränar lika många timmar per gång.

Det kluriga med arvode utifrån ålder är att en 15-åring med 3 utbildningar i bagaget kan vara mycket mer kompetent som ledare än en 21-åring utan utbildning.

En annan faktor som är svår att bedöma är erfarenhet. Jag har inte sett någon arvodesstege som inkluderar erfarenhet som ledare och/eller erfarenhet inom sporten. Har du själv varit aktiv inom sporten och sen blivit ledare men inte gått någon utbildning kan du ha en högre kompetens än en person i samma ålder som gått en grundutbildning.

Arvode efter ansvar

En hel del föreningar delar in sina ledare i olika kategorier, exempelvis hjälpledare och huvudledare. Då har jag sett föreningar dela upp arvodet dels utefter dessa kategorier samt utefter nivå på gruppen. Det kan exempelvis se ut så här:

 • Grupper nybörjare: Huvudledare 100 kr/timme, hjälpledare 75 kr/h
 • Grupper medelnivå: Huvudledare 150 kr/timme, hjälpledare 100 kr/timme
 • Grupper avancerad nivå: Huvudledare 200 kr/timme, hjälpledare 100 kr/timme

Här kan man anta att huvudledaren får mer och mer ansvar och planeringstid när en tränar mer avancerade grupper och därför också får en större procentuell ökning.

Anställda ledare

Min uppfattning är att det blir allt vanligare att anställa ledare, både på hel- och deltid. Jag har dock ingen inblick i dessa personers lönekurvor.

Fördelen är ju att det kan bli en större kontinuitet i grupperna då samma ledare kommer varje gång. Det går också att ställa högre krav på en anställd ledare än på en ideell ledare.

Nackdelen är såklart att det kostar mer. Framförallt då föreningen behöver betala sociala avgifter vilket då också skapar en större administration.

Föreningen får också ett större ansvar gentemot den anställde då föreningen blir arbetsgivare.

Övriga strukturer

Det finns såklart många olika sätt att ta hand om sina ledare. Många föreningar kanske även blandar olika strukturer för att hitta något som passar just dem. Nedan vill jag lyfta några fler alternativ som dykt upp under min lilla research:

Jag hittade i alla fall en förening som inte ger ut något ledararvode alls. Det finns säkerligen många fler som lagt upp ledarstrukturen på detta sätt. Kanske har man då lyckats motivera ledarna på andra sätt för att de ska vilja stanna i föreningen.

En annan struktur handlar om att ge ett fast arvode för alla ledare. En föreningen jag har pratat med lyckas ge 250 kr/timme till sina ledare vilket låter helt fantastiskt. Jag var tvungen att fråga dem vad de gör i föreningen för att kunna betala ut dessa löner. Det svar jag fick handlade om att prioritera arvodet för just ledare. Ett högt arvode till ledare gör också att föreningen kan ställa högre krav på dem menar föreningen.

Avslutning

Oavsett hur mycket man som förening delar ut i ledararvode tycker jag att det ändå är svårt att behålla ledarna när den största moroten är pengar. I min egen förening vittnar jag om unga ledare (gymnasieåldern) som slutat då andra företag har kunnat locka med högre löner. Däremot berättar föreningen med 250 kr i timlön att unga ledare även slutar hos dem och vänder sig till exempelvis ICA som kan ge ungdomarna fler timmar.

Det finns nog inget perfekt system för ledararvoden. Jag tror att varje förening behöver titta på den aktuella struktur man har och skapa arvoden för ledare utifrån egna möjligheter. Däremot tror jag verkligen att arvodet spelar en stor roll för att behålla många ledare. Därför kan det vara värt att utvärdera dagens arvodessystem i föreningen för att se om den går att utveckla för att ännu bättre möta ledarnas behov i föreningen.


Hur ser arvodesstrukturen ut i din förening? Kontakta gärna FöreningsKraft och berätta om dina erfarenheter.