FöreningsKraft har skapat en lekbank för ledare där nästan ingen extra utrustning krävs.

I denna lekbank hittar du 17 st olika lekar för din träningsgrupp. Lekarna är indelade i följande kategorier:

  • Namnlekar – Hälsa på varandra
  • Namnlekar – Övrigt
  • Lära känna varandra – Övriga lekar
  • Samarbetsövningar – Mindre lekar
  • Samarbetsövningar – Större lekar

Tanken med just dessa lekar är att du inte ska behöva använda några eller väldigt få andra redskap än deltagarna och marken de står på. Det gör att du kan göra lekarna utomhus eller inomhus utan någon större förberedelse.

TIPS: Gör lekarna tillsammans med alla ledare innan du leder dem för din träningsgrupp. På så sätt har alla sett hur leken gått till och känner sig mer bekväm i att leda den.

För att komma till lekbanken, klicka här: https://foreningskraft.nu/wp-content/uploads/2023/06/Lekar-for-din-traningsgrupp-ForeningskKraft.pdf

Hur leder du en lek på bästa sätt?

Att leka lekar kan vara ett sätt för de aktiva att lära känna varandra, få en bättre sammanhållning eller för att testa olika roller i gruppen. Det går minst lika bra att göra en lek också för att fördriva tiden eller helt enkelt för att det är roligt!

När du startar igång en lek är det bra att du tänker igenom vissa saker så att leken blir så bra som möjligt. Här ger vi dig lite tips på vägen:

  • Var tydlig i dina instruktioner. 
  • Tvinga aldrig någon att vara med. 
  • Säkerställ att alla har förstått leken genom att öppna upp för frågor.
  • Minst en ledare bör INTE vara med i leken utan kunna stå på sidan om för att skapa en helhetsbild av hur alla deltagare trivs.
  • Fundera på om det finns andra sätt som någon som inte vill vara med i leken ändå kan vara en del av den. 

Läs också: Värderingsövningar – exempel på påståenden.

lekbank för ledare