Så kan du göra när konflikter uppstår

Konflikter i olika sorter och storlekar uppstår ständigt i det ideella arbetet. Vad är en konflikt och hur bör man agera när dessa uppstår?

Vad är en konflikt?

En konflikt innebär ett möte mellan sådant som inte är förenligt. Det innebär att två olika värderingar, perspektiv, personligheter eller åsikter kolliderar med varandra. Definitionen av ordet säger att det är en motsättning som kräver lösning.

Hur löser man en konflikt?

Det viktigaste är att veta att det inte finns något facit på hur man ska agera då alla situationer är olika.

Här kommer några tips på hur du kan agera vid interna konflikter:

  • Om du misstänker en konflikt – Lös den direkt!
  • Tala med bägge parter och be dem lösa problemet tillsammans.
  • Om det inte går så kan du agera förmedlare men utan att ta över problemet själv. Du är medlare – inte deltagande part
  • Var behjälplig och definiera det verkliga problemet och effekterna det ger föreningen.
  • Lyssna, upprepa och beskriv konflikter. Hitta en gemensam nämnare som båda parter kan acceptera genom en överenskommelse.
  • Ta in extern hjälp om du anser att det behövs

Att tänka på

När du förmedlar någonting, antingen till en enskild individ eller i grupp, så gör ordvalen stor skillnad i mottagandet. Se nedan exempel.

“Om du (deras beteende), så känner jag (dina känslor).”
När denna formel används med sakliga uttalanden, snarare än dömande, så ger den en direkt och icke-attackerande uppfattning. Du ger helt enkelt motparten DIN uppfattning på hur hens beteende påverkar DIG.
Exempelvis: “Om du kallar mig elaka saker, så känner jag mig arg och ledsen.”

Att förekomma konflikter är ett viktigt och ständigt pågående arbete. Vill du läsa mer om hur du förebygger det så kan du läsa mer om detta i vårt tidigare inlägg här.