Så kan ni hantera konflikter i er förening

Konflikter av olika storlekar finns inom föreningslivet, allt från stora externa dispyter till mindre vardagliga interna tvister. Hur hanteras konflikter mellan olika juridiska personer samt på förenings- och individnivå?

Grunden i all konflikthantering handlar främst om att kommunicera och medla. Frågeställningen som föreningen bör ställa sig är: “Vad är det som ligger till grund för konflikten och hur vill vi lösa det på bästa sätt?”

Inom idrottens värld och de som är anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) får konflikter inte väckas vid allmän domstol, utan det finns en skiljeklausul som säger att konflikter löses via idrottens skiljenämnd. Är man ansluten till Riksidrottsförbundet så har man även godkänt att följa gällande stadgar och därmed även acceptera framkomna beslut från idrottens skiljenämnd.

Inom idrotten finns det en idrottsombudsman som har till uppgift att vägleda samt i vissa fall företräda och tillvarata förenings eller enskild medlems rättigheter enligt stadgarna. Ombudsmannen har även rätt att göra en anmälan till bestraffning. Riksidrottsförbundet har en visselblåsartjänst som är krypterad och lösenordskyddad, vilket gör att alla meddelanden som inkommer behandlas med tystnadsplikt och du som anmäler har möjlighet att vara anonym. Du hittar mer om RF:s visselblåsartjänst och idrottsombudsman här.

Om ni är en ideell förening men inte är ansluten till Riksidrottsförbundet så kan ni lösa konflikter antingen genom medling eller annan typ av rättslig vägledning enligt antagna stadgar inom föreningen eller dess högre organ. Många förbund har en egen ombudsman för att hantera ärenden. Dit kan du vända dig om du behöver råd, stöttning eller hjälp.

Det första man ska göra är att utgå ifrån föreningens stadgar. Styrelsen är ytterst ansvarig att leda föreningens arbete och verkställa beslut och där ingår även att lösa interna konflikter. Vilken grad konflikterna är på och vad det gäller så kan en anställd sportchef eller utsedd styrelsemedlem ta över ansvaret att reda ut situationen.

Hur kan föreningen förebygga interna konflikter?

Här kommer tips på hur föreningen kan motverka konflikter så de inte eskalerar.

 • Ha högt i tak och låt alla komma till tals

  Alla har rätt till sin egen åsikt. Vi har alla olika erfarenheter och befinner oss på olika stadier i livet och ingen åsikt är fel. Att ha olika åsikter är inget dåligt, utan en fördel inom föreningslivet. Dock behöver man ställa sig bakom de demokratiska processerna och acceptera att allt inte blir som man själv vill. Att ha en öppen dialog skapar en trygghet för individen. Det gör att individen hellre vill dela med sig än att hålla inne på saker som bidrar till osämja.

 • Samarbetsövningar

  Arbeta tillsammans som grupp och lär känna varandra. Att lära känna varandra kan öppna upp fler synsätt och en annan slags acceptans inom gruppen. I teambuilding så arbetar man mot samma mål och kan endast slutföra uppdraget genom att samarbeta. Här hittar du exempel på lite mindre och större samarbetsövningar
 • Värdegrundsarbete

  Att ha en värdegrund inom föreningen skapar en trygghet att luta sig mot, som alla är medvetna om och arbetar efter. En värdegrund bör upprättas tillsammans med föreningens medlemmar och klubbas igenom på ett årsmöte. Här kan du läsa mer om värdegrundsarbete.

 • Styrdokument och handlingsplaner

  Genom att ha styrdokument och handlingsplaner kring olika saker gör att föreningen har en extra ryggrad att luta sig mot när någonting inte går som det ska. En handlingsplan berättar hur, när och vem som ska göra vad vid vissa situationer. Med tydliga satta instruktioner så kan en konflikt lösas snabbt, då alla är förankrade med vad som gäller i föreningen.

Vill du få tips och verktyg direkt i din brevlåda?
Prenumerera då på vårt nyhetsbrev som kommer ut ca 1 gång i månaden.

Tack för din e-post, vi hoppas att du kommer att gilla innehållet!

Något gick fel

Föreningskraft kommer att använda ovan information för att hålla kontakten med dig och för att delge tips, verktyg och nyheter. Läs hela vår integritetspolicy som du hittar längst ner till höger på hemsidan.