Vad är inkluderande idrott?

Inkluderande idrott, mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Många vanliga termer i föreningslivet, men vad betyder de egentligen?

Riksidrottsförbundet (RF) skriver att:
“Inkluderande idrott handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder, att vi på alla plan och nivåer tar tillvara olika kompetenser, erfarenheter och talanger. Alla ska ha samma möjlighet att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.”

Inkludering innebär allas rätt att vara med och det är ett ständigt pågående arbete. Det finns fyra gemensamma grundpelare för idrottsrörelsens värdegrund och dessa är;

Glädje och gemenskap
Demokrati och delaktighet
Allas rätt att vara med
Rent spel

De mänskliga rättigheterna slår fast att alla människor oavsett kultur, land och sammanhang är födda fria och har lika värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna listades ner av FN år 1948 och kallades då för ”Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna”, som vid ett senare tillfälle delades till två konventioner.

Barnkonventionen slår fast i de mänskliga rättigheterna och blev lag den 1 januari 2020. Den bekräftar att alla barn upp till 18 år har samma rättigheter. Vill du veta mer om barnkonventionen? Läs vårt tidigare inlägg här.

Riksidrottsförbundet menar att för att bli mer inkluderande behöver vi förstå vad normer är och gör.
En norm kan beskrivas som oskrivna eller underförstådda regler som finns i samhället eller i en mindre grupp, som talar om hur vi förväntas leva, bete oss och se ut. De är föränderliga och många gånger följer man normer utan att vara medveten om det.
En normmedveten idrott enligt Riksidrottsförbundet innebär att:

  1. Vi är medvetna om vilka normer som påverkar oss och kan förhålla oss till dem
  2. Vi lyfter upp och synliggör rådgivande privilegier och begränsningar för utövare och ledare
  3. Vi arbetar aktivt för ledarskap, resursfördelning och representation som minimerar ojämlikhet och ojämställdhet – ett arbete där ansvaret för förändring framför allt ligger på dem som har makt och är mest självklara i sammanhanget.