Så ökar du tydligheten i bokföringen

När du bokför kan du använda dig av olika verktyg för att öka tydligheten och enkelheten som gör att du får koll på ekonomin. Det finns många olika sätt att göra det på och här kommer några tips att arbeta med.

Projekt

Projektnummer är någon som du kan använda dig av. Du lägger in olika projekt i inställningarna och varje kostnad eller intäkt som tillhör just det projektet markeras med vilket projekt det ska belasta. Projektnummer kan användas under flera års tid och du ställer själv in projekttiden (start och slutdatum) i inställningarna. Allt kommer sedan att sammanställas vid inhämtandet av en projektrapport. Om du använder dig av detta kan du lätt skriva ut rapporten kring projektet för att få en djupare inblick i den ekonomiska ställningen. Är det ett långvarigt projekt kan det vara bra att följa upp det med jämna mellanrum för att se hur projektet går och när du ökar tydligheten blir det både enklare och roligare att följa.

Resultatenheter

Resultatenheter används för att belasta olika kostnadsställen. Resultatenheter är kopplade till ett verksamhetsår och kan inte användas under längre perioder. Exempel på en resultatenhet kan vara daglig kioskverksamhet, som tillhör resultatrapporten i varje bokslut. Genom att använda resultatenheter så ökar du tydligheten för att utläsa och följa resultatet under verksamhetsåret.

Ett stort misstag många föreningar gör när det kommer till redovisningen är att de bokför både kostnader och intäkter på samma konto. Det är ett absolut nej! Varför? För att kostnader ska belasta ett kostnadskonto och intäk

ter ett intäktskonto då de belastar olika delar av resultatrapporten.

X-konton

Skapa ett konto för kostnad X och ett konto för intäkt X. Där kan man sedan sätta dem i relation till varandra. Du kan då enkelt se i resultaträkningen hur konto X ser ut. Detta sätt är att föredra i kombination med projekt-/resultatenheter i mindre föreningar.

Vanligt misstag hos föreningar

Ett vanligt misstag många gör när det kommer till bokföring är att de glömmer att omföra årets resultat till ny balansräkning. Det innebär att flytta över årets resultat till Eget kapital. Detta kallar man för att balansera resultatet in i ny räkning. Kontot på balansräkningen för årets resultat kommer då att börja om på 0.

Konteringsexempel

Bokföra årets resultat i förening
8999 Årets resultat Debet
2069 Årets resultat Kredit

Omföring av årets resultat
2010 Eget kapital Kredit
2069 Årets resultat Debet

Om du behöver hjälp

Ett sätt är att ta hjälp av någon som kan föreningsekonomi i form av en konsulent. Vi på FöreningsKraft erbjuder föreningar hjälp med att sköta hela ekonomikedjan, allt från att bokföra till vissa utvalda tjänster som föreningen väljer. Kontakta oss här för mer information.

Vill du har fler tips och verktyg direkt i din brevlåda, prenumerera på vårt nyhetsbrev här.