Så redovisar föreningen arvoderade uppdragstagare

Uppdragstagare är den som har uppdrag i en förening men inte är anställd. Till dessa räknas bland annat ledare, domare och funktionärer. Hur redovisas idrottsersättning?

Redovisa idrottsersättning

Ideella föreningar ska redovisa lön, ersättningar och skatteavdrag per person varje månad i arbetsgivardeklarationen. För ideella föreningar gäller samma regler som för andra arbetsgivare. Det kan däremot finnas undantag för idrottsföreningar. Skatteverket tillhandahåller webbseminarium kring dessa saker med inriktning mot föreningar och är gratis att delta på. Du kan hitta alla webinarier här: https://skatteverket.se/foretag/drivaforetag/webbseminarier.4.18e1b10334ebe8bc80001513.html

Om föreningen inte är registrerad som arbetsgivare

En idrottsförening som bara betalar ut idrottsersättningar under ett halvt prisbasbelopp, eller lön till andra anställda under 1 000 kronor, ska inte vara registrerad som arbetsgivare. Då ska ni istället redovisa ersättningen på kontrolluppgift KU10. Tänk på att om föreningen har gjort skatteavdrag måste ni registrera er som arbetsgivare och redovisa ersättningen på individnivå.

Om föreningen är registrerad som arbetsgivare

I följande fall behöver ni inte betala arbetsgivaravgift eller göra skatteavdrag:

 • Om ni betalar ut en ersättning på mindre än 1000 kronor per kalenderår eller
 • Om ni är en idrottsförening som betalar ut ersättning till idrottsutövare och ersättningen är mindre än eller lika med ett halvt prisbasbelopp (24 650 kronor för 2022).
Arbetsgivaravgifter och skatt för uppdragstagare

Ni behöver inte betala arbetsgivaravgifter eller dra skatt på ersättningar under ett halvt prisbasbelopp per idrottsutövare. Det gäller för ideella föreningar som främst ägnar sig åt idrottslig verksamhet. Föreningen ska ha ett syfte som är till nytta för allmänheten, ha en öppen medlemsantagning och en verksamhet som bidrar till att stödja föreningens syfte. Ni ska betala arbetsgivaravgifter och dra skatt på hela beloppet om ersättningen per idrottsutövare sammanlagt är 24 650 kronor eller mer under år 2022. Traktamenten, bilersättningar eller andra kostnadsersättningar som idrottsutövaren får göra avdrag för ska inte räknas med i beloppet.

Olika typer och förklaring av ersättningar

Reseersättningar
 • Resor till och från ordinarie träningsplats eller hemmaplan
  Ni ska betala arbetsgivaravgifter och dra skatt på ersättningar som ni betalar ut till en idrottsutövare för resor till och från ordinarie träningsplats eller hemmaplan. Det gäller om ersättningen är 24 650 kronor eller mer.
 • Resor till och från bortaplan
  Ni kan betala ut ersättning till idrottsutövaren för resor mellan bostaden och bortaplan utan att betala arbetsgivaravgifter eller dra skatt. Ni kan betala ut 18,50 kronor/mil skattefritt om idrottsutövaren använder egen bil till bortamatchen. Ni redovisar utbetalningen i Skatteverkets tjänst Lämna kontrolluppgifter.
 • Reseersättning till idrottsdomare
  Ni ska betala arbetsgivaravgifter och dra skatt på ersättningar som betalas ut till idrottsdomare för resor till och från matcher och tävlingar. Det gäller för resor till och från hemmaplan och bortaplan, om domaren är anlitad av till exempel en idrottsförening och ersättningen är 24 650 kronor eller mer.
 • Ersättning till domare som är anlitad av ett idrottsförbund på riksnivå eller distriktsnivå
  Ni ska betala arbetsgivaravgifter och dra skatt på den del som överstiger 18,50 kronor/mil om ersättningen betalas ut till en domare som är anlitad av ett idrottsförbund på riksnivå eller distriktsnivå. Det gäller även om den lokala arrangören betalar ut en mindre del av ersättningen till domaren, till exempel reseersättning.

Traktamente

Traktamente är en kostnadsersättning som ni betalar ut för att täcka en anställds ökade levnadskostnader vid en tjänsteresa. Det kan vara kostnader för mat, övernattning och småutgifter. Ni behöver inte betala arbetsgivaravgifter eller dra skatt när ni betalar ut traktamente till en idrottsutövare som är på en tjänsteresa om beloppet inte överstiger schablonbeloppet. Det gäller om det sker en övernattning och att både tävlingen och övernattningen sker minst 50 km från idrottsutövarens ordinarie träningsplats eller hem.

Förmåner

Förmåner är en skattepliktig ersättning som inte är kontanter, som en anställd får från sin uppdragsgivare.

 • Rabatterade säsongskort till idrottsutövare
  Föreningen ska betala arbetsgivaravgifter på ersättning som motsvarar rabatten om en idrottsutövare får köpa rabatterade säsongskort och dessa kan användas av andra. Det gäller om ersättningen är 24 650 kronor eller mer.
 • Kläder till idrottsutövare
  Ni behöver inte betala arbetsgivaravgifter eller dra skatt om ni ger arbetskläder till en idrottsutövare. Det gäller om kläderna är anpassade för att endast användas i den idrottsliga verksamheten, är enhetliga och kan jämställas med en uniform. 
 • Betald träningsavgift i stället för arvode
  Om en tränare väljer att få träningsavgiften betald i stället för att ta ut något arvode så ska detta rapporteras som vanligt arvode. Även om pengarna inte betalas ut till ledaren, så har de arbetat för pengarna och därmed likställs det med inkomst och ska rapporteras i deklarationen som arvode.

Vill du har fler tips och verktyg direkt i din brevlåda, prenumerera på vårt nyhetsbrev här.