Vad är skillnaden mellan förening och förening?

Vad är skillnaden mellan en ideell förening och ekonomisk förening? Hur vet man om föreningen är allmännyttig eller inte? Här reder vi ut det åt dig.

Den stora skillnaden mellan alla typer av föreningar regleras i stadgarna under ändamål och det är det som avgör vilken typ av förening man bedriver. Vilken typ av verksamhet som bedrivs påverkar bland annat skatteregler, momsregler och redovisningsregler.

Allmännyttig förening eller inte?

Vad är det som avgör om en förening är allmännyttig eller inte? För att vara en allmännyttig förening ska man uppfylla följande fyra krav:

  1. Föreningens syfte ska vara allmännyttigt (Ändamålskravet)
  2. Minst 90 procent av föreningens verksamhet ska bidra till att uppfylla föreningens allmännyttiga syfte (Verksamhetskravet)
  3. Minst 80 procent av föreningens inkomster ska användas till att uppfylla föreningens allmännyttiga syfte (Fullföljdskravet)
  4. Föreningen ska vara öppen för alla som vill bli medlemmar (Öppenhetskravet)

Du kan läsa mer på Skatteverket om vad dessa krav innebär här.

Ideell förening

En ideell förening arbetar för sina medlemmars intressen genom en ideell verksamhet. En ideell förening får inte ha till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva affärsmässig verksamhet. Ett ideellt syfte kan vara att verka för medlemmarnas rättigheter, intressen eller för allmännyttiga ändamål som till exempel genom bedriva idrott. Föreningen är alltid öppen för nya medlemmar som delar föreningens målsättning. En ideell förening kan också bedriva näringsverksamhet och ändå vara ideell, om pengarna går tillbaka till exempelvis idrottsverksamheten.

Ekonomisk förening

Ekonomiska föreningar har syftet att arbeta för sina medlemmars ekonomiska intressen med en inriktad verksamhet. Det innebär att medlemmarna ska få ett ekonomiskt utbyte av att delta i föreningen. En ekonomisk förening betalar skatt om de går med ett vinstresultat.

Det krävs minst tre medlemmar i föreningen. Både juridiska och fysiska personer kan vara medlemmar. Alla medlemmar betalar en medlemsinsats som kan vara från 1 krona och uppåt. 

Den största skillnaden

En ideell förening drivs av ett gemensamt intresse och alla pengar går tillbaka till verksamheten medan en ekonomisk förening tillvaratar medlemmarnas ekonomiska intressen och kan göra vinstutdelning.

En annan skillnad ur ett redovisningsperspektiv är att en ekonomisk förening alltid måste upprätta en årsredovisning oavsett hur stor verksamhet man har och ska skickas in till Bolagsverket. Ideella föreningar har istället möjligheten till att upprätta ett förenklat bokslut eller ett årsbokslut. Vilken man ska avsluta med beror på många olika faktorer såsom nettoomsättning men den vanligaste förekommande i ideella föreningar är förenklat årsbokslut som följer regelverk K1.

Hur startar man en förening? Spana in vår föreningsskola HÄR för att lära dig mer.

Vill du få tips och verktyg direkt i din brevlåda?
Prenumerera då på vårt nyhetsbrev som kommer ut ca 1 gång i månaden.

Tack för din e-post, vi hoppas att du kommer att gilla innehållet!

Något gick fel

Föreningskraft kommer att använda ovan information för att hålla kontakten med dig och för att delge tips, verktyg och nyheter. Läs hela vår integritetspolicy som du hittar längst ner till höger på hemsidan.