Så upprättar du ett bokslut – en checklista

Hur skulle det vara att bara kunna bocka av alla steg i ett bokslut? Här får du med dig tips och verktyg för att inte missa något viktigt steg som du behöver för att upprätta ett bokslut.

 

Viktigt att ta i beaktning

Hur man ska redovisa och upprätta sitt bokslut beror på flera olika faktorer. Arbetet skiljer sig även lite beroende på om man tillämpar kontant- eller fakturametoden bokföringsmässigt. Redovisar man enligt regelverk K1 så är mycket förenklat och har du regelverk K2 får du lov att göra vissa saker som du annars inte skulle få göra. Ett exempel på skillnader är kraven för uppställningen eller vad och om man får periodisera. Här hittar du de olika regelverken hos Bokföringsnämnden.

Bokslutsposter

När årets bokföring är klart så är det dags att boka så kallade bokslutsposter. Det innebär att bokföra eventuella avskrivningar, årets resultat samt periodisera (flytta rätt intäkter och kostnader till rätt år). Här kommer en checklista att använda i bokslutsarbetet.

Intäkter och kostnader

 • Finns det intäkter som är bokförda på räkenskapsåret du ska avsluta, men som egentligen hör till kommande räkenskapsår?
 • Har du intäkter som hör till räkenskapsåret du ska avsluta, men som är bokförda i nästa räkenskapsår?
 • Finns det kostnader som är bokförda på räkenskapsåret du ska avsluta men som hör till nästa räkenskapsår?
 • Ligger det kostnader som är bokförda under nästa år, men som egentligen gäller året du ska avsluta?

Summor

 • Stämmer saldona på banken och skattekontot?
 • Har handkassan och eventuella lagkassor stämts av?

Löner

 • Är semesterlöneskulden till de anställda bokfört?
 • Har du stämt av bokföringskontona för personalskatt och arbetsgivaravgift?
 • Har särskild löneskatt och preliminär skatt bokförts? (För de föreningar som betalar preliminär skatt varje månad)

Värdering

 • Har du värderat ditt varulager?
 • Är eventuella avskrivningar genomförda?

Kundfordringar och leverantörsskulder

 • Har ni kundfordringar som ska bokföras på året men betalas först kommande år?
  (Gäller K1-regelverk då kundfordringar ska bokföras först i bokslutet)
 • Finns det leverantörsskulder som ska bokföras på året men först betalas kommande år?

Årets resultat

 • Har du i början av året omfört årets resultat från föregående år till eget kapital?
 • Har du bokfört årets resultat?

Om ni behöver hjälp

Man kan få guidning genom Bokföringsnämndens vägledande principer och via Skatteverkets hemsida. Man kan även ta hjälp av föreningens revisor då en av deras uppgifter är att stödja i ekonomiska och skattetekniska frågor.

Vill du har fler tips och verktyg direkt i din brevlåda, prenumerera på vårt nyhetsbrev här.